Soita meille: 010 425 9100
Wordpress teema

Yksilölliset dokumentit massaräätälöitäviin tuotteisiin

Dynaaminen dokumentointi liittää massaräätälöitäviin tuotteisiin yksilölliset dokumentit, jotka vastaavat tuoteyksilön konfiguraatiota. Variantumin ohjelmistotuotteilla dynaaminen dokumentointi konfiguroidaan automaattisesti tuotteen konfiguraation mukaisesti.

Massaräätälöinti tuottaa yksilöllisiä tuotteita, joihin voidaan liittää tuoteyksilön konfiguraation mukainen dynaaminen dokumentointi. Dynaamisen dokumentin sisältö ja rakenne määräytyvät sen kuvaaman tuoteyksilön konfiguraation ja ominaisuuksien mukaisesti. Tällöin esimerkiksi tuotteen käyttöohjeessa ei tarvitse esitellä kaikkia mahdollisia optioita vaan ainoastaan ne,
jotka tuoteyksilöön on valittu.

Eri dokumenteissa on yleensä paljon yhteisiä osia, mutta myös tuoteyksilön konfiguraation mukaisia tietoja, jotka vaihtuvat mm. ominaisuuksien, valittujen optioiden, tyyppi- ja sarjanumeroiden tai markkina-alueen ja dokumentin käyttötarkoituksen mukaan.

Dynaamisen dokumentoinnin hyödyt

  • Tehostaa ja automatisoi massaräätälöitävien tuotteiden dokumentoinnin
  • Liittää massaräätälöitäviin tuotteisiin yksilölliset dokumentit
  • Dokumentin sisältö ja rakenne määräytyvät kunkin tuoteyksilön mukaisesti.