Soita meille: 010 425 9100
Wordpress teema

Onko tuotteestanne monta varianttia yhtä aikaa tuotannossa?

VariProd: rakenteet hallitseva tuotantokonfiguraattori.

Palvelun tilauskohtainen räätälöinti

Monimutkaiset toimitusverkostot ja kiristyvä kilpailu edellyttävät valmistavan teollisuuden yritysten toiminnan tehostamista tuotteiden varioituvuutta vaarantamatta. Massaräätälöinti tarjoaa haasteeseen tehokkaan ratkaisun.  Sen perusajatuksena on saavuttaa massatuotannon hyödyt niin tehokkuudessa kuin nopeudessakin tuottaen asiakkaille yksilöllisiä tuotteita ja ratkaisuja.

Konfigurointi ja massaräätälöinti liittyvät laajalti toisiinsa. Konfiguroinnilla tarkoitetaan yleisesti minkä tahansa tuotteen tai palvelun tilauskohtaista yksilöintiä.

Massaräätälöinti lisää konfigurointiin PDM-osuuden, eli nimikkeet, rakenteet ja dokumentaation.

Variantumin VariProd ja VariSales ratkaisevat konfigurointiin liittyvät haasteet.

Konfigurointia voidaan soveltaa esim. seuraaviin kohteisiin:

  • Yleisesti tilauksien kuvaus
  • Palvelut
  • Tarjouslaskenta
  • Toimitusajanlaskenta

Kuinka estää virheelliset sekä puutteelliset tilaukset?

VariSales: myyntitilaukset kerralla kuntoon.