Soita meille: 010 425 9100
Wordpress teema

Tehokasta kustannuslaskentaa tuotesuunnitteluun

VariCost on VariPDM-järjestelmän nimikehallintaa hyväksi käyttävä kustannuslaskentamoduuli, joka laskee nopeasti minkä tahansa tuotteen materiaali- ja työkustannukset, kun tuoterakenteen alimman tason nimikkeiden materiaalikustannukset ja kokoonpanojen työkustannukset on määritelty.

Se soveltuu hyvin myös konfiguroitavien tuotteiden tuotevarianttien kustannuslaskentaan. Järjestelmä tuottaa PDF-muotoisen kustannusraportin. VariCost on tehokas työkalu kaikenkokoisille yrityksille.

VariCost on joustava. Laskentaan vaikuttavat tiedot (nimiketyypit ja -attribuutit) määritellään yrityskohtaisesti tietokantaan ilman ohjelmointia. Laskentalogiikka voidaan mukauttaa helposti yrityksen tarpeita vastaavaksi. Tuoterakenteet siirretään automaattisesti esim. CAD-järjestelmistä.

Ohjelmiston toiminnallisuus soveltuu rakenteiden muidenkin numeeristen arvojen, kuten massan laskentaan.

Perusomainaisuudet

VariCost on joustava

Laskee nopeasti minkä tahansa tuotteen materiaali- ja työkustannukset

Soveltuu hyvin myös konfiguroitavien tuotteiden tuotevarianttien kustannuslaskentaan

Se määritellään yrityskohtaisesti tietokantaan ilman ohjelmointia

 

Vahvuudet

Joustava ja ilmaisuvoimainen

Toiminnot tuoterakenteen materiaali- ja työkustannusten laskentaan

Mahdollisuus yrityskohtaiseen kustannusmalliin sekä uusiin toimintoihin

Kustannus voi perustua esim. työmäärään tai kokoonpanon ominaisuuksiin

Tukee konfiguroitavia tuotteita

Hyödyt

Helppoa ja nopeaa kustannuslaskentaa

Nostaa tuotesuunnittelun kustannustietoisuuden uudelle tasolle

Supistaa laskentakustannuksia ja -aikaa erityisesti monimutkaisten tuotteiden osalta

Parantaa tuotekustannusten läpinäkyvyyttä päätöksentekoa tehostaen

Nopeuttaa tuotteen konstruktiovaihtoehtojen kustannusperusteista arviointia

Tehostaa tuotesuunnittelua ja helpottaa tuotekustannusten optimointia

Konfiguroitavat tuotteet PDM-järjestelmässä?

Lue kuinka konfiguroitavia tuotteita hallitaan!