Soita meille: 010 425 9100
Wordpress teema

Yhtenäistä ja luokittele nimiketiedot

VariMatch on työkalu nimikkeiden luokitteluun sekä useasta eri lähteestä peräisin olevan nimiketiedon yhtenäistämiseen. Nimike on mikä tahansa PDM-järjestelmällä hallittava yksilö, jolla on oma tunniste. Nimikkeitä voivat olla mm. tuotteen komponentit, dokumentit tai työvaiheet.

Nimiketiedon yhtenäistäminen ja luokittelu:

Nimikkeeseen liittyy olennaisena osana tieto sen ominaisuuksista, esimerkiksi tiivisterenkaan halkaisija tai sähkövastuksen resistanssi. Usein nämä tiedot sisällytetään nimikkeen tunnisteeseen. Nimikkeiden määrän kasvaessa nimiketiedon hallinta tunnisteiden avulla käy hankalaksi, ja sama komponentti voi esiintyä eri dokumenteissa eri tunnisteilla.

VariMatch-työkalulla yritys yhtenäistää nimiketietonsa. VariMatch lukee sisään tekstimuotoista nimiketietoa ja luokittelee sen nimikkeiden ominaisuuksien perusteella. Saatu luokittelu tallennetaan VariPDM-järjestelmään. Mikäli luokittelun yhtedessä huomataan, että joillakin nimikkeillä on täysin samat ominaisuudet, voidaan ne yhdistää yhdeksi nimikkeeksi.

Luokittelu tapahtuu luokittelusääntöjen avulla. VariMatchin käyttäjä opettaa graafisella työkalulla järjestelmälle, mitä ominaisuuksia nimikkeen tunnisteen eri osat vastaavat. Sen jälkeen VariMatch osaa luokitella kaikki samanmuotoiset tunnisteet. Luokittelusääntöjen opettaminen tekee VariMatchin toimialariippumattomaksi.

Perusominaisuudet

VariMatch-työkalulla yritys yhtenäistää nimiketietonsa

VariMatch lukee sisään tekstimuotoista nimiketietoa ja luokittelee sen

Luokittelu tapahtuu luokittelusääntöjen avulla

Vahvuudet

Luokittelusääntöjen opettaminen tekee VariMatchin toimialariippumattomaksi

Nopeuttaa ja helopottaa nimikkeiden kanssa työskentelyä

Vähentää radikaalisti virheiden määrää

Hyödyt

VariMatch mahdollistaa asiakkaalta saatavan nimiketiedon yhtenäistämisen yrityksen oman nimiketiedon kanssa

VariMatch etsii luokittelua vastaavat nimikkeet VariPDM-järjestelmästä.

Määritellyt luokittelusäännöt voidaan tallettaa, jolloin ne ovat käytettävissä uudelleen seuraavan tilauksen yhteydessä.

Asiakkaalta saatavan nimiketiedon käsittely

Moni yritys saa tuotteisiinsa liittyvää nimiketietoa eri lähteistä. Esimerkiksi alihankintaan erikoistunut yritys saa tilauksen yhteydessä asiakkaaltaan tilatun komponentin valmistusohjeet. Kukin asiakas voi käyttää omia merkintätapojaan komponentin valmistuksessa tarvittaville nimikkeille, ja ne voivat poiketa paljon toisistaan

VariMatch mahdollistaa asiakkaalta saatavan nimiketiedon yhtenäistämisen yrityksen oman nimiketiedon kanssa. Käyttäjä määrittelee asiakkaan nimikkeille säännöt, joiden mukaan ne luokitellaan. VariMatch etsii luokittelua vastaavat nimikkeet VariPDM-järjestelmästä.

Asiakkaan nimiketietoa varten määritellyt luokittelusäännöt voidaan tallettaa VariPDM-järjestelmään, jolloin ne ovat käytettävissä uudelleen seuraavan tilauksen yhteydessä.

Konfiguroitavat tuotteet PDM-järjestelmässä?

Lue kuinka konfiguroitavia tuotteita hallitaan!