Soita meille: 010 425 9100
Wordpress teema

Tuotetiedon hallinta: mistä löydän viimeisimmän ja oikean version?

VariPDM on modulaarinen ja joustava tuotetiedon hallintajärjestelmä, joka kattaa tuotteen elinkaaren hallinnan tarpeet pienyrityksistä aina suuriin kansainvälisiin konserneihin saakka. Sen vahvuus on tuoteperheiden hallinta, jonka avulla tehostetaan merkittävästi massaräätälöitävien tuotteiden tuotekehitys-, tarjous-toimitus- ja palveluprosesseja.

VariPDM mukautuu asiakkaan tarpeisiin. Perusjärjestelmä kattaa sellaisenaan tyypillisen PK-yrityksen tuotetiedonhallinnan tarpeet. Sen toiminnallisuutta voi laajentaa valmiilla lisämoduuleilla tuotantokonfigurointiin ja tuoteyksilöiden hallintaan, myyntikonfigurointiin, kustannuslaskentaan sekä varaosien hallintaan. Järjestelmän dynaamisen tietomallin ansiosta useimpia yrityskohtaisia asetuksia voi muuttaa ilman ohjelmointia. Esimerkiksi yrityksen tarvitsemat omat tietokentät ja luokittelut voi helposti lisätä nimikkeisiin.

Ohjelmiston lisensointi on joustava ja kilpailukykyinen: asiakas maksaa ainoastaan tarvitsemistaan ominaisuuksista. VariPDM on myös saatavissa kiinteällä kuukausimaksulla sovellusvuokrauksena Variantumin palvelukeskuksesta.

Perusominaisuudet

Nimikkeiden ja tuoterakenteiden hallinta

Dokumenttien hallinta ja niiden liittäminen nimikkeisiin

Tuotteiden elinkaaren ja tuotemuutosten hallinta

Nimikkeiden ja muun tuotetiedon luokittelu

Haku- ja raportointitoiminnot (kokotekstihaku järjestelmän kaikkeen sisältöön)

Työasema- ja Web-käyttöliittymät

Avoimet integraatiorajapinnat yrityksen muihin järjestelmiin

Tuki monikielisyydelle ja UNICODE-merkistölle

Vahvuudet

Joustava, modulaarinen tuotetiedonhallintajärjestelmä, joka kasvaa yrityksesi mukana

Perusversio sopii sellaisenaan tyypillisen PK-yrityksen käyttöön ja on helppokäyttöinen, valmis kokonaisuus

Järjestelmä on laajennettavissa lisämoduuleilla intregroiduksi massaräätälöitävien tuotteiden hallinta- ja konfigurointijärjestelmäksi

Järjestelmä on alusta alkaen suunniteltu massaräätälöitäville tuotteille

Tietomalli on joustava ja ilmaisuvoimainen.

Järjestelmään voidaan määritellä yrityksen tarvitsemat lisäykset, kuten tietokentät ja  nimikeluokittelut.

Käyttöliittymät ovat selkeitä ja mukautuvat käyttäjän tarpeisiin yritys- ja henkilökohtaisilla asetuksilla.

Olemme kotimainen, ketterä toimittaja. Pystymme tarvittaessa toteuttamaan myös asiakkaiden erikoistarpeet

Järjestelmä skaalautuu kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin

Hyödyt

Perusversio ja sen edullinen lisensointi tarjoavat tehokkaan tuotteiden elinkaaren hallinnan myös PK-yritykselle.

Järjestelmä mahdollistaa rinnakkaisen suunnittelun ja nykyaikaisen, digitaalisen tuoteprosessin hyödyntämisen.

Tuoteperheiden hallinta lyhentää massaräätälöitävien tuotteiden tuotekehitykseen tarvittavaa aikaa ja vähentää tuotemallin virheitä.

Myynti- ja tuotantokonfiguraattorit automatisoivat massaräätälöitävien tuotteiden ja palveluiden tilaus-toimitusprosessia.

Tilausten virheet vähenevät ja toimitusaika lyhenee tehokkaamman tilauskohtaisen suunnittelun ansiosta.

Tuoteyksilöiden hallinta ja uudelleenkonfigurointi tekevät mahdolliseksi jälkimarkkinointiin liittyvät palvelut, kuten tehokkaan varaosalogistiikan ja huoltopalvelut sekä tuotteisiin myytävät päivityspaketit.

Lue kuinka konfiguroitavia tuotteita hallitaan.

Konfiguroitavat tuotteet PDM-järjestelmässä: lataa ilmainen kirja!