Soita meille: 010 425 9100
Wordpress teema

Asiakaskohtainen tuotantokonfiguraattori

VariProd on asiakaskohtaisesti muunneltavien eli massaräätälöitävien tuotteiden tuotantokonfiguraattori. VariPDM ja VariProd muodostavat yhdessä joustavan ja helppokäyttöisen työkalun massaräätälöitävien tuottteiden käsittelyyn tuotesuunnittelussa ja tarjous-toimitusprosesissa.

Massaräätälöitävällä tuotteella on monta varianttia, jotka ovat yhtä aikaa tuotannossa. Tällaiset tuotteet asettavat uusia vaatimuksia myös yrityksen tuotetiedonhallinnalle (PDM/PLM).

VariProdia käytettäessä tuotteen variantit määritellään VariPDM-järjestelmässä tuotteisiin liitettävien parametrien avulla. Kullakin parametrilla on joukko sallittuja arvoja ja lisäksi tuotteeseen voi liittää parametrien keskinäisiä riippuvuuksia kuvaavia rajoitteita.

Perinteisten valmistettavien tuotteiden lisäksi VariProdilla voi konfiguroida myös palveluita, dokumentteja ja työvaiheita.

Perusominaisuudet

Liityntä toiminnanohjaukseen

Tuotantokonfiguraattorin muodostama tilauskohtainen tuotantorakenne siirretään toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) tavallisena kiinteänä rakenteena.

Web-selaimessa toimiva myyntikonfiguraattori syntyy automaattisesti tuoteperheestä

Järjestelmä on alusta alkaen suunniteltu massaräätälöitäville tuotteille

Vahvuudet

Tuotesuunnittelija muodostaa konfiguroitavan tuotteen tuoteperherakenteen saumattomana osana tuotekehitysprosessia.

Tuoteperherakenne sisältää valintasäännöt, joiden perusteella tuotantokonfiguraattori muodostaa dokumentaation.

Järjestelmä tukee tuoteperherakenteen virheettömyyden tarkistamisessa kuudella tasolla

Tuoteperherakenne perustuu yksinkertaisiin valintasääntöihin. Jos tuotteella on useampia rinnakkaisia rakenteita, valintasääntöjä ei tarvitse toistaa eri rakenteissa.

Jos tuotteella on useampia rinnakkaisia rakenteita, valintasääntöjä ei tarvitse toistaa eri rakenteissa.

 Toiminnanohjausjärjestelmän ei tarvitse osata käsitellä konfiguroitavia tuotteita.

Hyödyt

Tukee myös tuoteyksilöiden hallintaa ja komponenttien jäljitettävyyttä, jotka ovat monessa yrityksessä tärkeitä mm. huollolle ja jälkimarkkinoinnille.

Tuoteyksilöihin voidaan liittää esimerkiksi sarjanumeroita, testaustuloksia ja valmistajatietoja.

Nopeuttaa tuotekehitysprosessia

Automatisoi tilausprosessin

Tuotesuunnittelijat voivat itse muodostaa ja testata massaräätälöitävän tuotteen tuoteperherakenteen osana tuotekehitysprosessia.

Erillisiä ”konfiguraattoriasiantuntijoita” ei tarvita.

Tuotteen kaikki rakenteet (esim. tuotantorakenne ja varaosarakenne) perustuvat yhteiseen tuotemalliin

Konfiguroitavat tuotteet PDM-järjestelmässä?

Lue kuinka konfiguroitavia tuotteita hallitaan!