Ask for a Virtual Meeting!

We will contact you in a day!

News & Blogs from Variantum

Header photo ©Juha Tiihonen

Dataan perustuva johtaminen ja tietojärjestelmät
Dataan perustuva johtaminen ja tietojärjestelmät
Yritykset hyötyvät helppokäyttöisistä ja nykyaikaisista tietojärjestelmistä ja dataan pohjautuvasta johtamisesta. Huolta on kuitenkin viime aikoina tuottanut tietojärjestelmien käyttämiseen kuluva aika, joka on aina pois itse tehtävästä työstä ja asiakkaaseen käytettävästä ajasta. Erityisesti haasteita syntyy, jos samalla yrityksellä on lukuisia tietojärjestelmiä käytössä ja pahimmassa tapauksessa työntekijä joutuu päivittämään kaikkiin järjestelmiin samat tiedot erikseen. Digitalisaatio on helpottanut monien yritysten johtamista, sillä päätökset voidaan tehdä reaaliaikaiseen ja luotettavaan tietoon perustuen, mikä pienentää riskejä ja esimerkiksi säästää työaikaa. Yrityksen johdolla on oltava kuitenkin selkeä visio, miten  IT-strategiaa kannattaa suunnitella – mikä on oikeasti tarpeellista? IT-strategialla tarkoitetaan tietojärjestelmiin liittyviä päätöksiä, esimerkiksi sitä miten yritys valitsee käytettävät järjestelmät ja mihin liiketoiminnalliseen tarpeeseen. Liian monien järjestelmien päivittäminen voi olla turhauttavaa ja viedä fokuksen pois oleellisesta eli itse työstä. Tärkeää onkin päättää, mitkä järjestelmät ovat oleellisia ja miten ne integroidaan toisiinsa, jolloin tieto on kaikkien järjestelmien käytettävissä. Näistä hyvin erilaisista digitalisaation haasteista johtuen VariSuite on suunniteltu toimimaan saumattomasti koko asiakkaalle tuotettavan tuotteen tai palvelun elämänkaaren hallinnan läpi. Tuotehallinnan käyttöönottoa varten tarvitaan selkeät strategiset päätökset; mitä järjestelmiä käytetään, miten ne integroidaan toisiinsa ja kaikista tärkein, miten koulutetaan henkilöstö ymmärtämään tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja hyödyntämään niitä työssä. Onnistunut digitalisaatio useimmiten tarkoittaakin, että älyttömän monen järjestelmän sijaan käytetään korkeintaan muutamaa hyvää järjestelmää, jotka on oleellisilta osilta integroitu toimimaan keskenään saumattomasti. VariSuite mahdollistaa myyjille tarpeellisen työkalun, joka toimii saumattomasti esimerkiksi suunnittelijoiden tuottaman tuotemallin mukaisesti ja pitää huolen, että myyjät myyvät vain sellaista tuoteversiota, jonka yritys pystyy toimittamaan. Samaan aikaan VariSuitella pystytään tuottamaan ja ohjaamaan muun muassa tuotantolinjalla työskenteleviä robotteja, eli tuottamaan kullekin taholle tuotteen relevantit tiedot silloin, kun niitä tarvitaan. VariSuitea voi hyödyntää tuotedatan ja -tiedon sekä tarvittavien rakenteiden ja järjestelmien "siltana", jolloin kaikki yrityksen strategian toteuttamiseen tarvittavat järjestelmät saadaan toimimaan yhdessä helposti ja reaaliaikaisesti – ja tehostetaan kaikkien tekemistä! Variantum on auttanut yrityksiä asiakaskeskeisen tarjooman rakentamisessa jo vuodesta 2005. Kokeneet ammattilaisemme osaavat ratkaista konfiguroitavien tuotteiden tiedonhallintaan liittyvät haasteet. Tarjoomanhallinta auttaa yrityksiä kilpailuedun saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Se helpottaa yksilöllisesti räätälöityjen ja elinkaarihallittavien kokonaisuuksien rakentamista laadukkaammin ja nopeammin. VariSuite tarjoomanhallintajärjestelmä toimii yhdistävänä liimana eri prosessien välillä. Se hyödyntää samaa yrityksen tuotemallidataa kaikissa prosesseissa, jolloin myynti, suunnittelu, tuotanto ja ylläpito yhdenmukaistuvat ja tehostuvat. VariSuite tukee liiketoimintaprosesseja saumattomasti; näin täytät asiakkaiden erityistarpeet helpommin ja saavutat tuloksia nopeasti tuotteesta tai toimialasta riippumatta.
Read more

Published / last update date: 29.07.2021
Case: Muodin vähittäiskauppa
Case: Muodin vähittäiskauppa
Case: Muodin vähittäiskauppa Viimeisen 20 vuoden aikana vaatteiden ostamisesta verkkokaupoista on tullut helppoa ja normaalia. Verkkokauppojen selailua voi kutsua jo ajanvietteeksi ja kaikenikäiset ihmiset tekevät vaateostoksensa verkossa. Muutamalla klikkauksella on mahdollisuus rakentaa haluttu vaatekaappi oikean kokoisilla ja värisillä vaatteilla kotiin kuljetettuna. Monet ihmiset arvostavat kuitenkin yhä enemmän ja enemmän yksilöllisyyttä ja siksi vain värin tai koon valitseminen ei ole aina tarpeeksi. Uusi trendi on haluta kustomoida vaatteita niin että lopputuloksena on täysin uniikki vaatekappale. Esimerkiksi farkkuja voi helposti kustomoida niin, että kaiken lähtien kankaan laadusta ja väristä aina lahkeen malliin ja taskujen sijaintiin asti voi valita itse. Kustomointi kannattaa tehdä massakustomointina ja valmistaa massavalmistuksena, jotta kulut pysyvät hallinnassa. Massakustomointi antaa muotibrändeille lisäksi mahdollisuuden vähentää jäte- ja logistiikkakustannuksia ja yksinkertaistaa toimituskanavia. Optimitilanne on, että oikeanlaisella työkalulla asiakas voi itse konfiguroida tarpeidensa mukaisen tuotteen verkkokaupassa ostoksia tehdessään. Tällainen konfigurointityökalu voidaan integroida minkä tahansa jakelijan tilausprosessiin ilman, että loppuasiakas edes huomaa vaihtavansa jakelijan palvelusta valmistajan palveluun ja takaisin. Asiakkaalle näkyvä sivusto adaptoituu asiakasprosessiin saumattomasti ja kaikki komponentit voidaan kustomoida jakelukanavan tarpeisiin. Tarjoomanhallinnan työkalut mahdollistavat uusien liiketoimintamallien kokeilemisen huomattavasti matalammilla kustannuksilla kuin normaalisti. Kuvittele millaista olisi, jos vaatteet ostettaisiin tilauksena ja korjaukset, hoito ja kierrätyspalvelut kuuluisivat integroituna kauppaan! Kuulostaa tulevaisuudelta – tunnelin päässä on vihdoin valoa pikamuodin aiheuttamiin ongelmiin.  
Read more

Published / last update date: 22.07.2021
Tarjoomanhallinta meriteollisuudessa
Tarjoomanhallinta meriteollisuudessa
Meriteollisuudella on muihin teollisuudenaloihin verrattuna erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon prosessien suunnittelussa. Meriteollisuus on hyvä esimerkki projektiluonteisesta rakennusteollisuudesta ja jokaisen yksittäisen projektin tulee täyttää tietyt vaatimukset, kuten esimerkiksi asiakkaan edellyttämät ominaisuudet (esimerkiksi lasti, määrä ja paino) ja toiminnan tehokkuuteen liittyvät vaatimukset (kuten matkanopeus, kulutus ja päästöt). Samaan aikaan suunnitelmanmukaiset sekä yllättävät huoltotoimenpiteet on pystyttävä tekemään helposti ja nopeasti. Klusterilla tarkoitetaan joukkoa toimijoita, jotka toimivat yhteistyössä niin, että verkosto tuottaa hyötyä yksittäisten toimijoiden lisäksi koko organisaatiolle. Meriteollisuuden klusteri koostuu yrityksistä, jotka ovat osana projektien suunnittelua, rakentamista ja erilaisten laitteiden ja komponenttien toimittamista. Klusteri on tyypillisesti suuri ja koostuu tuhansista yrityksistä. Klusteri tukee hyvin erilaisia hankkeita aina pienistä projekteista valtavien rahti- ja risteilyaluksien valmistamiseen asti. Meriteollisuuden projektit vaativat korkeatasoista yhteistyötä, sillä jokaista yksittäistä komponenttia tai osaa näissä suurissa projekteissa on pystyttävä seuraamaan, jotta huolto tai osan korvaaminen uudella on mahdollista. Jokainen projekti on konfiguroitu kokonaisuus ja tarve tuotetietojen hallinnalle on suuri. Klusteriin kuuluvien yritysten täytyy pystyä hallinnoimaan tuoteportfoliotaan ja asiakasvaatimuksia niin myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa kuin erilaisissa palveluissakin. On myös tarpeellista, että tuotteita voidaan ”massakustomoida” eli tuottaa tehokkaasti asiakastarpeiden mukaisesti. Toimituksen jälkeen on tärkeää, että tuotteen huoltaminen pystytään järjestämään helposti. Palvelullistaminen (servitization) on ollut nouseva trendi yritysmaailmassa ja meriteollisuus ei ole poikkeus sen seuraamisessa. Palvelullistamisella tarkoitetaan asiakaskeskeistä lähestymistä, jolloin asiakkaalle myydään tuotteen lisäksi palveluita siihen liittyen ja tavoitteena on, että jossain vaiheessa koko tuote voidaan myydä palveluna. Palvelullistamiseen siirtyminen ei ole aina helppoa, sillä kuten mainittu, silloin täytyy olla tarkat tiedot asiakkaan tuotteesta ja sen ajantasaisesta suorituskyvystä. Meriteollisuudella on lisäksi haasteena maailmanlaajuinen toiminta, miten ylläpitää tuotteita ympäri maailmaa? Yksi ratkaisu on kolmannen osapuolen valtuuttaminen huoltopalveluihin. Kolmas osapuoli saa ilmoituksen online-järjestelmästä, kun varaosia tai huoltoa tarvitaan ja huolto voidaan tehdä kätevästi laivan ollessa satamassa käymässä, jolloin aikaa tai resursseja ei turhaan hukata. Tällainen palvelu vaatii tuotetietojen jakamisen avoimessa rajapinnassa, jotta yhteistyö on käytännössä mahdollista. Liiketoimintamallin vaihtaminen palvelullistamiseen konfiguroituvien tuotteiden kanssa vaatii tarjoomanhallintaa. Tarjoomanhallinta ratkaisee meriteollisuudenkin haasteet, jolloin monimutkaisia tuotteita voidaan tarjota nopeasti ja tarkasti, tuotanto on helppoa ja nopeaa ja tuotetietoja voidaan hallita ja jakaa kolmansien osapuolien kanssa. Tarjoomanhallinnan mahdollistama lähestyminen tulee johtamaan kilpailijoista erottumiseen, parempiin ja syvempiin suhteisiin asiakkaiden kanssa, parantuneeseen asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen. Alkoiko tarjoomanhallinta kiinnostaa? Ota yhteyttä - me Variantumilla kerromme mielellämme lisää.        
Read more

Published / last update date: 15.07.2021
Mitä on PLM ja kuinka se liittyy tarjoomanhallintaan?
Mitä on PLM ja kuinka se liittyy tarjoomanhallintaan?
Prosessien ja informaationhallinnasta on paljon määritelmiä liittyen tuotteiden ja palvelujen valmistukseen. Aina ei ole selvää, mitä alan termistöllä tarkoitetaan, joten avaamme tässä blogissa aihetta hieman. Variantum on tarjoomanhallintaan erikoistunut yhtiö. Tarjoomanhallintaan liittyvät usein käytetyt termit ovat tuotteen elinkaaren hallinta (PLM – Product Lifecycle Management) ja tuotetiedonhallinta (PDM – Product Data Management). Mitä nämä termit tarkoittavat ja mikä niiden ero on? Perinteisesti tuotteen elinkaarenhallinnalla (PLM) tarkoitetaan tuotteen koko elinkaarta: tuotteen suunnittelua, tekniikkaa, valmistusta, myyntiä, käyttöä, kierrätystä ja käytöstä poistamista. Joskus järjestelmät kattavat vain yrityksen sisäisen tiedon tuotteesta ja prosesseista myyntiin saakka ja päättyvät siihen, jolloin jälkimarkkinointi ja ylläpito jäävät paitsioon. Tuotetiedonhallinta puolestaan tarkoittaa tuotteeseen liittyvän informaation käsittelyä. Se on yleensä yrityksen sisäinen järjestelmä, jossa hallitaan tuotteeseen liittyvää teknistä dataa, sen eri versioita sekä materiaaleja suunnitteluun ja valmistukseen liittyen. Nämä materiaalit voivat olla teknisiä piirustuksia tai kuvia, komponentteja tai alihankintatietoja. Tuotteen elinkaari tarkoittaa koko sitä aikaa, jolloin tuotetta voidaan käyttää. Elinkaari alkaa jo esisuunnitteluvaiheessa, kun tuotteen vaatimuksia ja ominaisuuksia suunnitellaan. Suunnitteluvaihe voi koostua useista sykleistä, esimerkiksi uudelleensuunnittelun vaiheista. Kun tuote on viimeistelty, se valmistetaan asiakkaita varten. Jälkeenpäin tuotteelle saatetaan tarvita ylläpitopalveluita tai siitä voidaan tehdä paranneltu versio uusilla toiminnallisuuksilla. Viimeinen vaihe tuotteen elinkaaressa on, kun sitä ei enää voida käyttää, jolloin se joko kierrätetään tai siitä tulee jätettä. PLM-järjestelmät on kehitetty hallinnoimaan tuotteen elinkaaren vaiheita. Tämä ei kuitenkaan aina riitä. Tavalliset PLM-järjestelmät eivät aina maksimoi tuotteeseen liittyvää dataa parhaalla mahdollisella tavalla. Variantumin VariSuite -ohjelmisto tehostaa ja parantaa asiakkaan prosesseja käyttämällä yhteistä tuotemallia eli se laajentaa tarjooman datan elinkaarta kaikissa prosessivaiheissa: myynnissä, suunnittelussa, valmistuksessa ja ylläpidossa. Variantumin näkökulman mukaan perinteinen PLM kannattaa laventaa tuotehallinnasta kohti ’tarjooma palveluna’ -datan hallinnaksi. Tällöin yksilöityä tuotetietoa hyödynnetään siten, että se on kaikkien organisaation eri osien käytettävissä yhtenäisesti. Näin tuotteen jatkokehitys siihen soveltuvine palveluineen tai lisäosineen helpottuu, mikä edesauttaa lisämyyntiä. Tarjoomanhallinnan avulla yritykset voivat siis rikastaa konfiguroitavaa tarjontaansa ylläpitopalveluilla, ekosysteemeillä tai jopa tarjota tuotteitaan palveluna. Näin tarjooman elinkaari laajenee huomattavasti, mikä vaikuttaa myös hinnoittelumalliin. Kun tuotteen elinkaaren hallinta on kehittymässä data-ohjautuvaksi palvelumaailmaksi, asiakkaiden erityistarpeet voidaan täyttää entistä nopeammin. Variantum on auttanut yrityksiä asiakaskeskeisen tarjooman rakentamisessa jo vuodesta 2005. Kokeneet ammattilaisemme ratkaisevat konfiguroitavien tuotteiden tiedonhallinnan haasteita. Tarjoomanhallinta auttaa yrityksiä kilpailuedun saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Se helpottaa yksilöllisesti räätälöityjen ja elinkaarihallittavien kokonaisuuksien rakentamista laadukkaammin ja nopeammin. Autamme asiakkaitamme ratkomaan tiedonhallinnan kehityskohteita konsultointipalveluidemme avulla. Tarjoamme muun muassa CPQ- ja PDM / PLM -kartoituksia sekä soveltuvuustutkimuksia.
Read more

Published / last update date: 06.07.2021
Tarjoomanhallinnan konkreettiset hyödyt
Tarjoomanhallinnan konkreettiset hyödyt
Viime viikolla kerroimme tarjoomanhallinnan perusteista ja miten tarjoomanhallinta rakennetaan asteittain. Jos et ole vielä lukenut blogia, pääset lukemaan sen tästä. Tässä postauksessa kerromme, mitä hyötyä tarjoomanhallintaan keskittymisestä on ja mitä etuja syntyy elinkaariarvon tarjoamisesta asiakkaalle. Keskittyminen elinkaariarvon tarjoamiseen korostaa asiakkaiden säilyttämisen tärkeyttä. Perinteisesti yritykset ovat keskittyneet uusasiakashankintaan, joka on usein kallista. Siksi keskittyminen jo olemassa oleviin asiakassuhteisiin ja asiakaskeskeisyys on tärkeämpää kuin koskaan. Vanhojen tuotteiden uusimisen yhteydessä on mahdollista myydä myös uusia tuotteita ja palveluita. Uusiminen ja lisämyynti on edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankinta. Miksi kaikki yritykset eivät panosta vanhojen asiakassuhteiden ylläpitämiseen? Usein haasteena on, että olennaiset tiedot ovat hajallaan ympäri organisaatiota, jolloin organisaation sisäisten osastojen ja ulkoisten kumppanien välinen yhteistyö on vaikeaa. Tätä päivää oleva tarjooma sisältää kuitenkin esimerkiksi automatisoidun huollon, joka optimoi, ettei tuote ole pois käytöstä pidempään kuin on tarpeen. Nykypäivän tuote hinnoitellaan esimerkiksi käytön mukaan, ei kertakustannuksena. Esimerkkinä on auton ostaminen palveluna, jolloin loppukäyttäjän maksama hinta vaihtelee ajokilometrien mukaan ja esimerkiksi pidempää viikonloppureissua varten voi lunastaa itselleen lisäenergiaa, jonka tuote pystyy konfiguroimaan etänä. Tämä on mahdollista vain, jos yrityksellä on jokaisesta yksittäisestä tuotteesta tarpeeksi tietoa ja etäyhteys, jolla voidaan optimoida sen käyttöä. Mitä konkreettisia hyötyjä tarjoomanhallinnasta on? Myynnin volyymi kasvaa. Asiakaskeskeisyydellä ja prosessin älykkyyttä parantamalla pystytään vastaamaan erilaisiin asiakastarpeisiin tehokkaammin. Pidemmät asiakassuhteet. Yrityksillä, joilla on mahdollisuus toimittaa personoituja tarjoomia koko asiakassuhteen läpi, asiakassuhteet säilyvät paremmin ja kannattavuus on korkeampi. Tuotteet ovat nopeammin markkinoilla. Tarjoomanhallinnan avulla voit parantaa kapasiteettiasi vastata nopeasti muuttuvaan kysyntään, jolloin tuotesyklistä tulee nopeampi ja tällöin yrityksen tuotteet ovat aina relevantteja markkinoiden kysyntään nähden. Kiinnostuitko tarjoomanhallintaan perustuvasta strategiasta? Variantum tarjoaa kokonaisratkaisuja tarjoomanhallintaan ja osana palvelujamme tuemme asiakkaitamme tarjoomanhallintaan siirtymisessä alkaen suunnitteluvaiheesta. Autamme sinua mielellämme – löydämme yhdessä parhaan tavan toteuttaa tarjoomanhallintaa juuri teidän yrityksessänne.
Read more

Published / last update date: 01.07.2021
Tuotteesta palveluksi - tarjoomanhallinnan evoluutio
Tuotteesta palveluksi - tarjoomanhallinnan evoluutio
Tarjoomanhallinnan avulla voidaan suunnitella uudelleen mitä ja miten myydään. Se mahdollistaa, että tuotteen tueksi voidaan tarjota palveluita ja lopulta jopa koko tuote voidaan tarjota palveluna. Tarjoomanhallinnan avulla voit johtaa tarjoomaasi koko sen elinkaaren ajan. Pitkät asiakassuhteet ovat nykyään yrityksille tärkeitä ja siksi monet rakentavat tuotteensa tueksi palveluita tai jopa tekevät tuotteestaan kuukausihinnoitellun palvelun. Valitettavasti useimmat yritykset kamppailevat kuitenkin edelleen tuotetietojen perusperiaatteiden kanssa, kuten esimerkiksi: Miten varmistaa, että tarjooma on hyödyllinen yritykselle – niin myyvälle kuin ostavallekin? Miten siirtyä prosessissa sujuvasti myynnistä tuotantoon? Tai tuotannosta huoltoon ja jälkimyyntiin? Kuinka jakaa tuotetiedot helposti alihankkijoiden kanssa? Voisimmeko tarjota uusia palveluita jo olemassa oleville tuotteille? Variantum on kehittänyt tarjoomanhallinnan evoluutioportaikon, jota seuraamalla tuotetta voidaan kehittää palveluksi kasvattamalla valmiutta käsitellä tuotetietoja organisaatiossa ja sen prosesseissa. Seuraavaksi esittelemme askeleet kohti nykypäivän tarjoomanhallintaa – perinteisestä tuotteesta palveluna tarjottavaksi tuotteeksi. Evoluutiotaso 1: Ensimmäisellä tasolla yrityksellä on konfiguroituva tuote (fyysinen tuote, ohjelmisto tai palvelu), jonka ominaisuuksia voidaan muokata suunnittelussa, myynnissä ja tuotannossa. Tämä tarkoittaa, että yrityksen tuotemalli on suunniteltu ja toteutettu myyntiä ja tuotantoa varten. Valitettavasti monet yritykset käyttävät edelleen laskentataulukoita määrittäessään asiakkaille tarjouksia, mikä johtaa helposti virheisiin myöhemmissä vaiheissa. Tyypillisiä haasteita, miksi yritykset kamppailevat ensimmäisessä vaiheessa, on, että myyntimalli ja tuotantomalli eivät tue toisiaan, ja myynti voi myydä tuotteita, joita valmistus ei pysty valmistamaan. Tämä johtaa tuotantovirheisiin, menetyksiin ja aiheuttaa paljon hämmennystä tuotetoimituksessa. Pahimmassa tapauksessa asiakas saa tuotteen, joka ei vastaa tilausta. Evoluutiotaso 2: Toisella tasolla yritys laajentaa tuotettaan muihin liiketoimintamalleihin, eli esimerkiksi pystyy tarjoamaan valmistetulle tuotteelle huoltopalvelut. Tällä tasolla tarve datan hallinnalle kasvaa ja laajentuu kattamaan myös palveluihin liittyvän informaation. Yksittäiseen tuotteeseen liittyvää dataa täytyy pystyä päivittämään sen kehittyessä ja esimerkiksi varaosiin, erilaisiin luokituksiin, palvelurakenteisiin (sBOM) ja ajankohtaisiin palvelutietoihin liittyvät tiedot ovat esimerkkejä informaatiosta, joka on hyödyllistä huolto-organisaatiolle. Kaikenlaiset muutokset olisi kuitenkin hyvä päivittää ajantasaisesti, koska ilman aktiivista tuotetietokantaa tuotetta on mahdotonta laajentaa palveluksi. Evoluutiotaso 3: Tasolla kolme on jo mahdollista hyödyntää tarjoomanhallintaa alusta loppuun asti, samalla pitäen ekosysteemi avoimena sidosryhmiä silmällä pitäen. Sidosryhmillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi asiakkaita, jälleenmyyjiä ja muita yhteistyökumppaneita. Liitettävyys yhteiseen ekosysteemiin mahdollistetaan ohjelmointirajapinnan (API) avulla – myyntikonfiguraattori jälleenmyyjille, tuotantokonfiguraattori ja tuotannon dokumentit alihankkijoille tai huoltodata palveluita tarjoaville yhteistyökumppaneille. Tarjoomanhallinnan yksi etu on, että myös tekijänoikeudellisia tietoja voidaan jakaa vaikka usein tällaiset vaativat integraatioiden käyttöä. Tiedon omistajuus kaikissa vaiheissa on elintärkeää; tuote itsessään voi olla suunniteltu, myyty, tuotettu, toimitettu ja huollettu kolmannen osapuolen toimesta, mutta yritys, joka omistaa ja tietää asiakkaalla kulloinkin olevaan tuoteversioon liittyvät tiedot, hallitsee liiketoimintaa. Yrityksellä on silloin mahdollisuus myydä ristiin ekosysteemissä ja se tekee ekosysteemin hallinnasta joustavampaa ja alentaa liiketoiminnan riskiä. Evoluutiotaso 4: Taso neljä on korkein taso. Tasolla neljä tarjoomanhallinta laajenee palveluksi (Offering Management as a Service, OaaS). Tänä päivänä on esimerkiksi mahdollista ostaa auto kuukausimaksulla rahoituslaitokselta, mutta vielä ei ole mahdollista ostaa autoa palveluna valmistajalta. Tulevaisuudessa suuri osa tuotteista tullaan tarjoamaan palveluna niin kuluttaja-asiakkaille kuin yritysasiakkaillekin.
Read more

Published / last update date: 30.06.2021
Meet our people: Ville Ollikainen
Meet our people: Ville Ollikainen
Welcome back to Meet our people series. Today it is time to meet our Ville Ollikainen who runs our KONE team.   Present yourself briefly “I work as the KONE team lead at Variantum. In addition to that, I have worked on almost all parts of Variantum software, from back end to some UI work.Outside of work, I like to play video games, ride my bike, and go downhill skiing. I also develop games and physics simulations as a hobby.” What is your job history like? “This is my first "real" job. Before this, I worked as a TA for the computer graphics course at Aalto University, and did a few internships at the research team there, as well as one summer at Nvidia Helsinki. I felt like I can get more done in a more concrete field, where my lack of a maths major doesn't matter as much.” How did you end up at Variantum? “I saw a job application online and applied here. I had never heard of the company and back then I didn't really understand what we do, but the people seemed nice enough to take the job. I've worked here for two years now and enjoyed the work. We get along well, so it's a pleasure to work here.” What is the best thing about working at Variantum? “Working as a team with great people to solve hard problems. It's great to see the finished product work after months of work. I hope that in the future we can also maintain this nice team spirit while the company grows.” Do you have any greetings for the readers? “The summer holidays are almost here, soon it's time to relax!” To meet more of our people, find previous stories here: Meet our people: Patrik Meet our people: Jorma Meet our people: Jaakko Meet our people: Sauli Meet our people: Tommi Meet our people: Anu Meet our people: Vesa Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 17.06.2021
WANTED: Project / Delivery Executive
WANTED: Project / Delivery Executive
Variantum is looking for an experienced Project / Delivery Executive to join our team to run and develop our deliveries effectively and successfully and to develop our way of working.   The job offers you a possibility to work and grow alongside industry experts to build a world class delivery model for cloud native software products. The successful candidate will work directly with external and internal stakeholders to ensure deliverables fall within the applicable scope and time. You will report directly to top management of Variantum. You have a possibility to define the future way of working both for yourself and for the company. Read the full job opportunity from our careers page: Project/ Delivery Executive Please forward your inquiries and applications (Finnish or English) to: jari-pekka.pulliainen@variantum.com or kimmo.karhu@variantum.com as soon as possible, latest on June 24th.
Read more

Published / last update date: 14.06.2021
Entry Strategies: Time to Focus on the Future is Now
Entry Strategies: Time to Focus on the Future is Now
The exciting news have been spreading around lately. The economy is doing better because the vaccine has started working and societies are slowly opening again. There has been a lot of talk about the exit strategy - it seems like there is finally light at the end of the Covid-19 tunnel. This is what we all have been waiting for since spring 2020. Jukka Saksi (Eskola, 2021) introduced an interesting idea about changing the exit strategy to an entry strategy. Whereas exit means getting out of the pandemic and going back to the way things were, entry means moving forward to something new. Saksi suggests four questions for building an entry strategy: What do you want to keep? Some of the new habits during the pandemic might be worth keeping as new ways of working. What do you want to get rid of? There will not be time to do everything and to make working simple some habits need to be removed. What do you want to add? Is there anything that is still missing? What do you want to do less? Is there a way to get rid of tedious, manual work? Other points of view are “what has been positive?” and “what have we realized during these odd times?”. Especially, some industries have struggled during covid-19 and the focus has been on surviving. However, there is an explanatory factor that all growth companies have in common. Even during challenging times, the focus is on the future - growth companies do not wait for things to get better but develop new or change their way of doing business. They do not have time to waste wandering around. Therefore, now is the time to invest in new, more efficient ways of doing business and look to the future. Competition is tough and all companies need all the help they can get. Offering Management is a set of tools and methods that improve business performance through automated collaboration of Sales, Production, R&D and Maintenance in any organization. VariSuite is a unique Offering Management system that combines product development, configure-price-quote, order-to-manufacture and installed base processes and functionalities. So, if you want to get rid of repetitive manual work and want everything to work seamlessly, now is the time to make investments. With VariSuite you will enhance your company’s way of working and fulfill the specific customer needs easier. Offering Management should be something you want to add to enhance your company’s performance. And the right time to add it is now. Sources:Eskola, H. (2021) “Tee entry-strategia, älä exitiä”, Kauppalehti 12.5.2021, p. 14-15
Read more

Published / last update date: 14.06.2021
MS Excel or CPQ as a sales configurator?
MS Excel or CPQ as a sales configurator?
At Variantum we quite often see that companies have built a configurator with Excel for their own use. Excel actually might be the biggest CPQ (Configure-Price-Quote) player in the market. Everybody certainly knows Excel, and it is the first tool in our minds when we think about configuration needs. Excel is a perfect tool for calculations, and in the beginning, it seems to solve the configuration challenge. But as time goes by and you need to make development steps with Excel as a CPQ, you will face problems in many areas pretty soon. You will need a lot of development hours to make Excel work like standard CPQ which, in fact, has the features you need as out-of-the-box. Before making a decision to continue with Excel, you should ask yourself the following: When you need to create new products with logical rules, refinements or constrains, Excel doesn’t support this – without coding visual basic. New product and product changes require a system in which you can test your new product versions as well as manage options and parameters for multiple products and their release process. Separate product Excel files do not support common definitions, but for almost all commercial CPQ’s this is a standard. Secondly, Excel doesn’t give an easy-to-use web-interface. You’ll be stuck with Excel tool and its end user experience - even if you could create visual basic to create decent user-interface, it requires a huge development. CPQ’s have web-based user-interface as out-of-the-box standard feature. Thirdly, you need to follow Excels’ logic to process with selection order – there is no possibility to proceed in any other order. Inference engine analyses product option dependencies and guides end users which product options are compatible and enables these selections in user interface in any order. Advanced CPQ’s support this feature. You need a skilled person to create and maintain the Excel configurator. This might be an issue inside the company, as quite often there’s only one person who’s capable of maintaining or developing your product or pricing model with Excel. What if this person leaves the company or something else unfortunate happens? This possesses a huge risk for the company. Who can help you with your customized solution in the case of emergency when huge part of your company volume is tied with a single customized tool? In contrast, commercial CPQ companies will help and support your business. How to resolve conflicts in Excel? It’s really annoying to try to resolve them by yourself. There is no easy way to fix conflicts by the end-user or even key-user. Advanced CPQ’s includes a tool which helps the end user when conflicts occur and guides how to resolve these. Somehow you should be able to secure that people will use the latest released Excel-version. Quite often we see that offers or orders have been created with outdated Excel and with outdated product options, prices or currencies. This will generate turbulence in sales and specially in manufacturing. This could be managed with centralized CPQ which takes care of that latest product rules, options, prices, offer templates and currencies will always be up to date for every user. CPQ means Configure-Price-Quote. Quoting does not mean the offer letter only, but also offer terms and conditions management. There might be several different options and rules that you need to support for your sales team in your market area. CPQ solutions can provide you functionality to support different offer terms and conditions with rules. When you want to create offer letters with better tool than Excel, e.g. with MS Word, you need to develop additional functionality. This increases your customized solution complexity. Instead, you could use CPQ’s basic feature: offer letter creation. Typically, CPQ’s support MS Word or PDF-templates that are easy to map with product parameters, features and price calculation information. Even if Excel has a kind of database structure with tables and indexes in it, it is not really a database. Especially when you have concurrent users who are geographically located in various countries, working with Excel as a database is problematic regarding connectivity and simultaneous updates. In the end, management is interested in offer and order book, sales and sales channel activity and these require a sophisticated database. CPQ’s always work with a database and today there’s a cloud option as well, which will secure availability and performance when needed. Localization is often needed in sales organization. This means that product might have different options for different customers or market. Currency and languages need to be supported as well, which means that user interface, offer letters and currency must be offered for your sales channel. This is not easy to do with Excel, but advanced CPQ’s will support this, even with real time currency converter. Variantum’s CPQ product VariSales supports these features as out-of-the-box, so we already have solved all of the mentioned issues for you. You only need to focus on creating and managing your product and pricing models with defined options and rules. User interface is built automatically with your defined product data. Anyhow, we will help you with your challenges in your CPQ-journey.   Writer Teemu Kaattari works as a Head of Products at Variantum (teemu.kaattari@variantum.com)
Read more

Published / last update date: 14.06.2021
Meet our people: Venla Loimovuori
Meet our people: Venla Loimovuori
We have four new summer workers in our team this summer. One of them, Venla Loimovuori, started in the beginning of May. Here are Venla's thoughts on her new job: Hello! I am Venla Loimovuori, a 22-year-old business student from Turku School of Economics. At Variantum I work as a marketing assistant and do all kinds of tasks varying from blog posts to organizing events. In my free time I recently started to train crossfit. Horseback-riding has also been my passion for many years. I also have a 5-month-old miniature schnauzer puppy called Lumi. My story at Variantum started a little differently than with my previous summer jobs. This year I wanted to try a different way of job searching so I posted a CV-video to LinkedIn and Facebook. The video reached a lot of people and many of them also contacted me about a summer job. Kimmo Karhu, the CEO of Variantum oy, was one of them and we scheduled a meeting. I chose to work at Variantum this summer because it seemed like a great place to learn. I can use my imagination and it is easy to share your own ideas at Variantum. I also get to take responsibility, which is challenging. IT-sector is a new takeover for me, and I look forward to new challenges! The first days at Variantum have been a little strange due to the COVID19 situation. It is odd to start at a new job without being at the office and seeing the other coworkers. Luckily, we have already scheduled coffee breaks on Teams so that I can get to know others too and hopefully the situation will not last too long. At least there has been talk about going back to the office in a month. However, everyone who I have been able to meet up with have been very nice, helpful and welcoming! Stay safe and have a great summer! Venla Loimovuori Learn more about Variantum careers: Go to our Careers page
Read more

Published / last update date: 08.06.2021
CEO’s aspect: Changing customer demand drives business model revolution
CEO’s aspect: Changing customer demand drives business model revolution
The recent studies of the analyst firms have shown that many companies are reimagining their business models to ensure a secure future, business continuation and repairing plans for the markets recovering after COVID-19. We updated our strategy at Variantum approximately two years ago and introduced the concept of “Reimagine your offering” to help companies to speed up digitalization and survive foreseen business transformations. Knowing nothing about upcoming pandemic, we were spot on. Now our competitors have also woken up and started to acquire smaller software companies to achieve business capabilities to support customers. The megatrends like cloudification and offering evolution to more complex, like physical product combined with software and services, will enforce all of us to reimagine how to make profitable business. This means that every process revolution influence, how we design, sell, manufacture and maintain the offerings we provide. The world is moving fast towards Offering-as-a-Service business models. Software vendors, like many other industries, have transformed their business models to subscription license model. It is a tip of the iceberg. The service business model means focusing on the value of the customer lifecycle and the customers’ trust must be earned every day. We have advised several prospects and customers in their journey towards as-a-Service business model. For instance, several manufacturing companies have opened their strategy and plans to provide their offering as a service in near future. What does this mean in practice? You might be able to buy goods as a service, directly from the original manufacturer without involvement of leasing or financial company. This revolution is ongoing. Variantum has introduced Offering Management Evolution Steps to help and speed up the customer journey in reimagining business digitalization and transformation. The steps are based on business capabilities needed to move towards Offering-as-a-Service model regardless of solutions or systems in use. Our studies show that increasing digitalization of offerings are driven by: the uncertainty of today’s business environment the end-users need for more product and service personalization the growing social and ecological demand for sustainability the ever-present requirements related to shortening innovation cycles and meeting international and market-specific regulations. The interesting part is that the top drivers for todays’ companies are similar in a wide range of different industries. In summary, regardless of the industry segment, the challenges in terms of mastering the increasing complexity in offering development with the tight integration to flexible value chain and end-to-end traceability of deliverables are forcing a growing number of companies to adopt a functioning, flexible and reimagined approach to business model revolution. We, at Variantum, are super excited about the interest of the companies to learn what “Reimagine your offering” means. At the same time, it is a journey to us to learn through changing customer demand. Super fun! -Kimmo Karhu, CEO
Read more

Published / last update date: 25.05.2021
What is PLM and how it connects to Offering Management?
What is PLM and how it connects to Offering Management?
Nowadays, there are many definitions related to managing the processes and information regarding producing products and services. Often it is not entirely clear what is meant with this terminology. The most common terms related to Variantum’s focus area Offering Management are Product Lifecycle Management (PLM) and Product Data Management (PDM). What do these words mean and what is the difference between them? Traditionally PLM means managing the whole product lifecycle: designing, engineering, manufacturing, sales, usage, recycling and disposal. Sometimes the company systems cover only the internal information about the product and processes until sales and end up forgetting the possibilities of after sales and maintenance. On the other hand, PDM means handling product data. It is usually an internal system to manage technical product data, different versions, as well as materials related to designing and production. These materials can be technical images, component or subcontractor information. Product lifecycle means the entire time that the product can be used. The lifecycle already begins at the pre-design phase when the requirements and features are mapped. The design phase may consist of several cycles i.e., redesign stages. Once the product is finalized it will be manufactured to customers. Afterwards, the product may need maintenance services, or it may be upgraded with a new functionality. The last phase of the lifecycle is when product can no longer be used, and it will turn into waste or is recycled. PLM systems have been developed to manage the product lifecycle. However, this is not always enough. Even with ordinary PLM systems the product data is not utilized in the most optimal way. Variantum’s software enhances customer processes by utilizing a common offering model to enrich and extend the lifecycle of the offering data in all process phases: sales, engineering, production, maintenance. In our way of thinking the traditional PLM is expanded from product management towards offering-as-a-service data management. This means that companies can enrich their configurable offering with maintenance services, ecosystems and even update it to as a service -model. In other words, the lifecycle of the offering expands significantly, and this may also affect the pricing model. As the product lifecycle management is evolving to data-driven service-world, the specified customer needs can be met faster than before.
Read more

Published / last update date: 12.05.2021
How could construction companies benefit from Offering Management and digitalization?
How could construction companies benefit from Offering Management and digitalization?
The construction industry is one of the fastest-growing industries, and the race for digital has started to tighten within the industry. Offering Management could create opportunities for construction companies. Buildings are massive projects that are not considered ‘ready’ when the construction project is finished - but rather set into a maintenance phase. Ideally, buildings can be seen as ecosystems that a network of subcontractors maintain and develop with full automation according to the property owner’s development strategy. This unlocks massive commercial opportunities for Offering Management enabled companies that manufacture products or services for the construction industry. Check out our case example about window manufacturers: Digital Disruption in the Construction Industry
Read more

Published / last update date: 05.05.2021
Meet our people: Patrik joins Variantum again!
Meet our people: Patrik joins Variantum again!
Our former summer worker Patrik Muhojoki joined our team once more, this time the focus is on the thesis! Present yourself briefly please. "My name is Patrik, and I am enthusiastic about problem solving, mathematics, coding, as well as my hobbies like circus and dancing. Currently, my main goal in life is to graduate as a master of science towards which I am working on by writing my thesis here at Variantum." What kind of jobs have you had before? "In addition to the two previous summers here at Variantum, I have worked in various jobs, like storage worker and research assistant." How did you end up at Variantum? “I first heard about the firm from our guild’s job-hunting event where various companies introduced themselves. In this event I applied for a position. Since this is my third time at Variantum, you could say that I have been enjoying my time here.” Why this job is a good fit for you? “Variantum allows me to use my studies for something practical and challenging. I have the opportunity to learn plenty of new skills and improve my thinking. My colleagues have a deep understanding about software developing, coding, and generally about everything that I am working on. This prevents unrealistic expectations for my work, which makes working here much more pleasant.” What is your funniest memory about working here last summer? "Working on front-end development for the first time resulted in some hilarious test pages and visual bugs." What motivates you? "Getting to see my development come to life, especially if the results are useful for my colleagues and customers. Having some freedom and work not being super serious all the time has a major contribution as well." To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Jorma Meet our people: Jaakko Meet our people: Sauli Meet our people: Tommi Meet our people: Anu Meet our people: Vesa Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 29.04.2021
Co-operation with Spondeo will lead Variantum to Eastern European markets!
Co-operation with Spondeo will lead Variantum to Eastern European markets!
We have started a partnership with Spondeo which is Finnish-Polish family company established in 2014. Spondeo offers remote recruitment and market entry services for Eastern and Middle European markets, and they will help us to boost our footprint in Europe. “To us Spondeo has shown its capabilities in a very short time with excellent results, and we are very pleased with the co-operation. If you have any market entry plans to Eastern or middle European markets, we suggest that you´ll contact Spondeo!” says our Director, Business Development Jari-Pekka Pulliainen. As a Leading Offering Management company Variantum also needs trusted partners to get things flying. We recently released a new version of the Offering Management Suite – VariSuite which will play crucial role in our approach to enhance our customers’ capabilities to produce configurable products even faster and sell more with lower costs also in international markets.
Read more

Published / last update date: 27.04.2021
Meet our people: Jorma Heimonen
Meet our people: Jorma Heimonen
Welcome back to Meet our people series. This time we introduce Jorma Heimonen, Co-founder and Senior PLM-specialist. Present yourself briefly please. "I am Jorma Heimonen. My present main task at Variantum is to be in charge of products and product roadmap. Additionally, I participate in pre-sales and selected customer projects in the architect role and help in various product development related tasks. I am in my middle ages with wife and primary school aged children. My hobbies are classical singing (in choir and solo) and activities related to the family and to the old house were are living in." What is your job history like? "I studied industrial automation and industrial IT at Aalto University (HUT at the time). I have spent my entire professional career with PDM / PLM, product configuration and data management of configurable products, first in the industry and then at Variantum." How did you end up at Variantum? "I am co-founder of Variantum. In my previous workplace we were doing deep co-operation with the HUT product data management research group, and the idea of founding Variantum emerged in discussions with them. I decided to jump ships from a user organisation to developing new, innovative solutions for managing configurable products." What is best about working at Variantum? "Professionally, the most rewarding thing is to be able to innovate and develop new solutions that help our current and future customers to improve their business. As an engineer, I also enjoy learning a little bit about the technologies and processes our customers use in their products, ranging from door locks to factories producing pre-cast concrete elements, and from relatively small configurable products to huge systems that consist of hardware, software and services." What is the atmosphere like? "Variantum has a pretty relaxed, start-up like atmosphere with nice and intelligent people to work with." How do you see the future? "The digital transformation and forth industrial revolution has been going on during my entire career that started already in 1990's. It includes the digitalization of the entire supply chain, move from mass produced fixed products and project products towards configurable products as well as move from products to services. Different companies are in different stages of the transformation. In general, huge corporations with their huge resources have been able to make the move faster, whereas small and mid-sized companies often are still struggling with inefficient, manual ways of working. My vision is that with Variantum's productized offering management system VariSuite, small and medium sized enterprises can reap the benefits of digitalization and benefit from the boost to productivity it gives to them." To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Jaakko Meet our people: Sauli Meet our people: Tommi Meet our people: Anu Meet our people: Vesa Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 22.04.2021
VariCPQ: easy-to-use and quick to install sales configurator – check out!
VariCPQ: easy-to-use and quick to install sales configurator – check out!
Do you need an easy-to-use sales configurator for Salesforce? Our VariCPQ is integrated to Salesforce and you can implement it fast. You only need to add Excel to Salesforce product. The interface is handy as product features can be selected in any order. There is a chance to have 30-day free trial now! Look for more information and how to install: VariCPQ If you want to start your 30-day trial immediately, go to Salesforce AppExchange VariCPQ is a very flexible and cost-effective sales configurator for Salesforce customers!
Read more

Published / last update date: 21.04.2021
VariSuite Offering Management – get CPQ and PLM in one system!
VariSuite Offering Management – get CPQ and PLM in one system!
VariSuite helps boosting your offering management: it is unique system to manage configurable products effectively in Sales, Engineering, Production and Maintenance using a common product language. Variantum has released a new solution: VariSuite Offering Management system. VariSuite is an exceptional system that combines product development (PDM), configure-price-quote (CPQ), order-to-manufacture automation (production configurator) and installed base processes and functionalities (digital twin/digital thread). It is developed to support configurable products whether they are simple or complex. VariSuite is a modular system: modules work independently or together in a single database and share a common framework and API. With VariSuite your company can: manage a product model already during design; create more offers with existing resources; automate orders to production fast and error-free; reuse individual product information in service and after-sales; and control product information and processes across your own organization and partners. VariSuite adapts to the needs of any business with dynamic data and product model which supports maintainability. The beauty with VariSuite is that you can achieve results quickly regardless of your product or industry! Learn more about VariSuite!
Read more

Published / last update date: 07.04.2021
Use Offering Management as a driver for business growth!
Use Offering Management as a driver for business growth!
Find out what a system covering all your company’s departments and lasting for an entire business life cycle could do for your product and service management! Meeting customer needs as effectively as possible is essential in today’s increasingly developing business environment. Usually manufacturing companies focus on their competitiveness and developing their service business, and service companies improve customized portfolios. Currently, companies possess systems for product information and sales management. However, the information in these systems is often scattered and difficult to utilize coherently. Variantum solves this problem with an Offering Management System that provides all the necessary information on a business life cycle from engineering to sales and from production to maintenance. In Offering Management the product life cycle management has been expanded to include the complete product information, and it consists of everything the company designs, manufactures and sells to its customers. Variantum offers customers a combination of product, software and service – this is the only solution on the market that covers everything from the initial idea to sustained service. Bringing added value in product management has become essential nowadays. With Offering Management, companies can provide their customers with high-class, individually customized, life-cycle managed products and services faster than before. Benefits of using Offering Management: Combines the product, the software and the service as one Making accurate offers is faster Time-to-market cycle is shorter Enables materializing individual customer needs Ability to provide mass customized products Engineering - Sales - Production - Maintenance: all under control at every stage Learn more about our solutions: VariSales - a Configure-Price-Quote - CPQ - product family VariPDM Basic - easy-to-use & fast-to-implement flexible Product Data Management system with product configurator ..VariSuite...to be launched soon! Interested to know more? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 30.03.2021
We have helped Abloy in the seamless digital flow of the order-to-delivery process
We have helped Abloy in the seamless digital flow of the order-to-delivery process
The Finnish Abloy Oy designs and delivers a highly configurable range of locking solutions for homes and offices, as well as high-security locations like banks and water utilities. Abloy uses VariPDM and VariProd for supporting their sales and production configuration requirements as well as to manage their configurable product data. Variantum’s configurators have extended the capabilities of Abloy’s existing ERP system. Efficient product configuration management has helped Abloy to reduce stock keeping units. Abloy has been working with Variantum since 2013. Read more from Abloy Success Story page. ABLOY offers security and locking innovations dedicated to creating more trust in the world. Combining digital and mechanical expertise, Abloy Oy develops industry-leading security solutions that protect people, property and business. Abloy is part of the ASSA ABLOY Group, the global leader in access solutions. Abloy.com Would you like to hear more? We want to help you to be the next success story, ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 23.03.2021
Meet our people: Jaakko is back!
Meet our people: Jaakko is back!
Our former summer worker Jaakko Visti joined our team again, this time the focus is on the diploma work! Present yourself briefly please. "My name is Jaakko Visti and I study mathematics at Aalto University. I’m already at the end of my studies as this is my fifth year. I already worked at Variantum last summer. This year I will develop tools that analyze configurable product models and help product developers to detect problems in the models before they go into production." What kind of jobs have you had before? "On top of working at Variantum, I have mainly had different kinds of summer jobs during high school and during my studies at Aalto." How did you end up at Variantum? "My friend Patrik who also studies at Aalto had been working at Variantum previously. He recommended the company for me, so last year I also applied for summer job at Variantum - and got it. This gave me the idea to do my diploma work at Variantum." Why this job is a good fit for you? "Variantum’s line of business supports the orientation of my studies, therefore it suits perfectly." What is your funniest memory about working here last summer? "Last year there were two of us working as summer trainees here. During July everybody but us were on vacation, and we got to test most of nearby lunch restaurants. I think I learned a lot during the summer; I was doing front-end development which was a completely new area for me!" What motivates you? "I enjoy learning new things, it is important for me to improve my skills. It is nice, if my work has an influence on business and I will develop as professional. In my opinion it is also important that the work is fun!" To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Sauli Meet our people: Tommi Meet our people: Anu Meet our people: Vesa Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 16.03.2021
How to improve order-to-manufacture product processes
How to improve order-to-manufacture product processes
This article describes Variantum’s point of view for different processes to manage customer-driven products from design to sales and to manufacturing based on product volumes and design- and sales strategies. Many manufacturing companies have found benefits of shifting to order-driven production (MTO = Make-to-Order) instead of the inventory-driven output (Make-to-Stock), because it has allowed lower value of inventories. Sometimes to fulfill customer or market needs make-to-stock is needed, for example during campaign, and the combination of both might support the product strategy fully. In general, companies that do not have standard products tend to operate in an entirely order-driven manner. For the Make-to-Order process to be effective, customer needs should already be broadly covered by what the company offers. This is called mass customization, and it allows highly automated product offer-order functions. In mass customization, the features which are the customer needs are pre-designed, and the company designs and manages product families. The higher the volume the more useful automation is for the company as a faster operation in the quotation, ordering and manufacturing phase. Mass customized products are designed with design tools and accompanied by selections, product rules and, for dimensionally variable products, possibly also CAD robotics. Creating a product family and its rules requires resources, but with a production volume of dozens of individuals per year, it is already profitable. The companies have described order-driven production for the needs of different products. If the product’s volume is small, it may be left entirely for design as an Engineer or Design-to-Order process. Higher volume products, on the other hand, are manufactured using the configure-to-order process. In different companies, these processes can be divided into different products or product types, e.g. A, B, C and D processes. For example, the A process is a fully configurable product from quotation to order and manufacturing. In contrast, the D process is customizable according to the customer's needs and requires order-specific design and corresponds to the Design-to-Order process. The Make-to-Order process can be roughly divided into three different approaches: CTO, or Configure-to-Order, means that the product is pre-designed, and sales only sell pre-designed configurable product variants to meet customer needs. CTO is what many companies strive for, as it allows the overall offer-order-delivery process to be optimized and automated. However, this might pose challenges for product development. The product development process (Idea-to-Product) must be organized well. Ideas for product development need to be actively collected from different sources, for example from customers and competitors. Additionally, new available technologies or components have to be taken into account as well. Product development adds product rules that can be utilized in sales and production configuration. Product changes and updates from sales to maintenance are updated automatically. The bottleneck in this process is typically sourcing and/or manufacturing capacity. ETO, or Engineer-to-Order, means that the product is pre-designed as in the CTO process, but small changes are allowed. Small changes mean changes that can be made by the sales or sales support. In this case, the aim is to offer the product flexibly so that price and product changes are possible, and the customer's special needs can be taken into account without changing the basic product. It may be challenging to update the changes to production. DTO, or Design-to-Order, means that a product or part of a product is configured close to the customer's need, but redesign or additional design is needed to meet the customer's need. In this case, the co-operation of sales and product design is required already at the tender stage. The result of the configuration has to be usable so that it is easy to make customer changes to the product with the design tools. These changes can then be saved and utilized into manufacturing. Sometimes the need for a change is so extensive that the product model cannot be utilized, but the product has to be developed almost completely or the order is processed as a project delivery. In DTO, design capacity can be a bottleneck, also updating to production with changed data and ensuring the quality of design can be challenging. After delivery, the technical information of the products should be managed for service and after-sales needs, especially if the company has maintenance or spare parts business. As the product changes and evolves over time, it is a good idea to see revision or component changes to the base product as well as customer-specific changes. Sometimes spare parts or product modules contain customer-specific ordering parameters and require configuration in order to be offered or delivered to a customer-specific product. In this case, we are talking about reconfiguring or configuring the spare part. Variantum supports especially MTO customers because product information management (PDM / PLM), sales configuration (CPQ - Configure-Price-Quote), product configuration for production and product individual management are our key areas of expertise, and we have a flexible software solution for them. Variantum's solutions are used by many well-known Finnish companies. Variantum helps in different areas of the MTO process as well as in consulting. VariSuite manages the offering and MTO processes of different product types in the single database, integrating with the company's existing systems, such as CRM, ERP, maintenance systems (EAM = Enterprise Asset Management) and design tools. Our solution manages the same product information jointly between different systems and organizations: this makes optimizing and automating quotation-order-delivery-maintenance process possible. At VariSuite, product and price modeling is done quickly as modifying product data can be done by your own organization, making rapid changes possible and cost-effective. This article was written by Teemu Kaattari, Head of Products who has been working for better Product-Life-Cycle-Management for over 15 years. If you would like to talk more about the story, do not hesitate to contact Teemu.Kaattari@variantum.com Would you like to know more? We will be happy to help you, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 12.03.2021
We need your help - Salesforce professional - get your personal reward!
We need your help - Salesforce professional - get your personal reward!
Are you Salesforce customer or consultant? Have you faced the issue that Salesforce is not fulfilling the needs for Configure-Price-Quote functionalities? Did you knew that there is a sophisticated excel based CPQ (Configure-Price-Quote) extension for Salesforce in the market called VariCPQ that is killer easy to take in use and maintain the product features, options, and prices on the go! We have a challenge to you! If you can introduce a new Company for our VariCPQ and they'll continue using it after trial period, we'll give you a gift card to Amazon 100€ per introduced new Company! This deal is available until end of May 2021 or until VariCPQ have reach next 100 new companies. How does it work in practice? You inform the company who should test VariCPQ or help them to start using it from Salesforce AppExchange Then you inform us that you've introduced Company X for VariCPQ and send email to sales@variantum.com with your contact information details We will then follow-up that the usage continues after the trial period and let you know if you got the deal! VariCPQ in a nutshell: Web and mobile easy-to-use dynamic interface guides user to select only allowed product combinations and secures that offered product follows company rules. User interface adopts automatically to the sales model and calculates price after each selection. EXCEL Product modelling is easy and Zero-cost-project approach means that companies can do installation and configuration to Salesforce without external organizations help. After installation just edit couple of settings and edit product model in excel. After configuration in VariCPQ it returns price, selected features and configuration status to opportunity product into Salesforce. Reconfiguration is possible if changes to product selections are needed e.g. customer wants to optimize product price. More challenging CPQ needs with Salesforce? If product or pricing rules, product visualization, offer letter or product specification are more complicated than VariCPQ offers, please contact sales@variantum.com. We reward you from these leads as well. See more of our advanced CPQ: VariSales Enterprise - successful guided selling with markets most versatile CPQ! SteraLux - The Best Made Lighting success story Learn more about VariSales extreme functionalities from our Youtube channel
Read more

Published / last update date: 05.03.2021
Meet our people: Sauli
Meet our people: Sauli
Welcome back to meet our people -series! This time you get to know our Cloudification Expert Sauli Luoto. Present yourself briefly “I am Sauli Luoto. I started at Variantum a couple months ago as Senior Cloudification Expert. Previously I’ve been working with software development in different sectors for several years.” What is your job at Variantum and what is your job history like? “My work at Variantum is mainly focusing on our cloud services. In the future, our service offering will be more cloud-based than that of today.” What is the best thing about working at Variantum? “I find the organization fairly flexible; therefore, I’m able to concentrate on my core activities, and executing different kinds of tasks is swift.” What motivates you? “I like to get things done without extra detours, and in the agile kind of organization like Variantum this is possible. Learning new things and implementing them in my work is also a motivating factor for me.” Where do you see Variantum in five years? “I think Variantum will grow fast during the next few years, and we will gain in awareness among our client sectors. I look forward to being a part of this journey.” To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Tommi Meet our people: Anu Meet our people: Vesa Kuusio Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 19.02.2021
Marja Liimatainen appointed as a Head of Marketing
Marja Liimatainen appointed as a Head of Marketing
We're pleased to announce our new Head of Marketing - Marja Liimatainen! Here you can read latest thoughts from Marja: "I’m thrilled to start working with Variantum’s dynamic team! I’m passionate about marketing and communications, and I feel that working with Variantum’s brand related issues will give me new aspects and many-sided experience in this field. During my career I’ve mainly worked with b2b marketing in many different client sectors. As a young marketeer, I started in music business and my latest experience is from legal field - so the experience has been versatile. I look forward to juggle with the different tools and materials, and I hope to make Variantum’s vision to come alive via content creation in our various channels. Feel free to reach out me via marja.liimatainen@variantum.com or my LinkedIn profile."  
Read more

Published / last update date: 12.02.2021
Design Thinking and co-operation with Being Guided
Design Thinking and co-operation with Being Guided
Variantum has signed a Partnership with Being Guided, to expand our business and customer success stories, internationally. At Variantum we believe that Mutual Value Discovery, as an integral part of the Being Guided Design thinking method, enables us to better engage with customers step-by-step. In practice, this means exploring current state product modelling within the Make-To-Order (MTO) manufacturer, identifying the best way to maximize collaboration across departments, increase product configurations, accelerate price quotations, and reduce operating costs. Learn more at: https://www.themanufacturingplatform.com/ About Variantum Variantum VariSuite is a technology platform that enables Make-To-Order (MTO) manufacturers to increase sales and customer experience. This means delivering accurate product configurations and price quotations, faster.
Read more

Published / last update date: 09.02.2021
Click Henkilöstöpalvelut to help us to find the exceptional Front-End Developer
Click Henkilöstöpalvelut to help us to find the exceptional Front-End Developer
Variantum is looking for an exceptional Front-End Developer to join our R&D team to transform our product life-cycle management system's front-end to a modern highly-responsive web-based user interface. You will work alongside industry experts to build an engaging and consistent user experience for a system with an extremely dynamic data model that can be applied to a variety of different industries. Read the full job opportunity from our careers page: Front-End Developer The hiring process is handled by our partner Click Henkilöstöpalvelut so if you're interested or you know somebody who would be interested about this great opportunity, please reach out Anttony Lindo - firstname.lastname@click-hp.fi, phone: 050 411 0416, LinkedIn: Tony Lindo.
Read more

Published / last update date: 05.02.2021
Our dear partner Share PLM wrote excellent story which highlights the PLM implementation pitfalls
Our dear partner Share PLM wrote excellent story which highlights the PLM implementation pitfalls
Our dear partner Share PLM – the team humanizing PLM – wrote an excellent article about 13 Common PLM Implementation Problems And How to Avoid Them and we can easily agree with these main points from the story and suggest everybody interested about PLM/PDM world to read it! We want to highlight especially these important ones from the story, and we would like to add few more comments from our side: "#2 – The system is seen as ugly, too slow, and expensive." For instance: does your PLM solution support product model needs? The most effective way is to let engineers create the product model with the design simultaneously! This will save Time-to-Market and increase product quality and consistency.If PLM needs to be extended to also support sales (Configure-Price-Quote, CPQ) or service lifecycle management (SLM) or digital thread how can management take these into consideration of future needs? "#4 - There's a war going on between your systems." Where do you create and manage the original data? How could the same data support or be used from other systems and managed centrally from one source of truth? The most important is to have great integration capabilities since the data is still the nowadays competitive advantage. "#11 - There's little excitement about data." We could not agree more with the statement: “Product data is power – but only if the data is correctly collected, processed, and managed.” and this requires a lot of human effort and policies to keep it in a good shape! How can you imagine sharing the data with suppliers or with the service organization if the data is not fulfilled and up to date? "#12 - It's time for the dreaded system upgrade." To reach the low cost of ownership (LCO) you must select a system where additional customizations does not ruin the core application and its upgradability. Otherwise, you will create a such a mammoth that version upgrades are either huge projects or even impossible costly-wise. One important think is that Companies could create and manage simple development by themselves without expensive 3rd party consultancy.   We highly suggest you read the whole blog-post from here: https://shareplm.com/13-common-plm-implementation-problems-and-how-to-avoid-them/
Read more

Published / last update date: 05.02.2021
Digital synergy between processes and over silos
Digital synergy between processes and over silos
Companies have systems and solutions that have been used many years to manage own organization processes effectively. Why were those systems selected in the first place? Who selected them? Do they support company’s total efficiency still today? We think that the answer lies inside those organizations and objectives has been noble in that time. However, in the era of digitalization, digitalization officers finally will face complex system combinations and incompatibility product models to be used over the silos and systems. Variantum has succeeded in combining main processes over product information management in those processes in an optimal way and in integrating product information to other mainframes such as CRM, ERP and Design tools. VariSuite Framework is common platform for all VariSuite modules. It keeps data model, access management and product model for all VariSuite modules and processes in sync between each other avoiding silos. VariSales CPQ (Configure-Price-Quote) tool helps guided selling and effective offering of configurable and standard products and services with CRM integration. VariPDM includes product data management features for faster engineering and time-to-markets supporting configurable products, release processes, design tool and ERP integrations VariProd manages order-to-manufacture automation and product configurations for manufacturing purposes VariTrace is an installed base that manages product individuals after delivery and service and maintenance data management “Variantum’s comprehensive approach ensures that a company’s configurable product definitions are understood, compatible, and available to sales, engineering, production, and throughout the maintenance lifecycle" —Peter Bilello, President & Chief Executive Officer, CIMdata, Inc. Interested to know more? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 03.02.2021
VariSuite xBOM for configurable products
VariSuite xBOM for configurable products
Did you know that VariSuite supports xBOM with the following modules for whole any Company's product lifecycle: VariSales, sales configurator and quote tool for CPQ (Configure-Price-Quote) VariPDM, product data management system VariProd, production configurator VariTrace, product individual management known as installed base system In this article, different product structures, known as xBOM, is described to different solution and process areas. Variantum’s system supports all different BOM structures in one database.   VariSuite xBOM for configurable products VariSales: Offer BOM: Offer consists rows for offered fixed or configurable products, product groups, discounts, additional installation and delivery services or any other miscellaneous items. Structure can be many levels, but typically 1-level. Sales BOM: When configuring a sales product, product can have 1 to N levels based on options and selections to get a price. Flat level is the simplest which means feature-pricing, rule pricing requires few level and cost pricing requires product structure until fixed parts or modules, which is called structure-pricing on in Variantum slang cost-plus pricing. Configured product is then added to Offer BOM as one row or sub-row. 3D BOM: VariSales includes option for visualization and specially 3D requires own structure for light-weight visualization which follows product pricing. 3D adjusts also for dimensional changes, because Variantum’s configurator technology allows ranges to be used as sellable option. VariPDM: Engineering BOM: Known as eBOM, is structure that defines design structure into PDM. This structure can come from design tools (ECAD or MCAD) but can be manually created as well. If company design rules target to make design as they are manufacture this can be call also as manufacturing BOM (mBOM), but in Variantum’s world, this is only BOM’s for fixed components or products.Configuration BOM: known as maxi-BOM, product-family-BOM or Super-BOM, is BOM for configurable product. This BOM includes all designed options in different positions with parameters, rules, assignments, and refinements. This determines product’s configurability and including modules, components, or items with all the configuration rules. Maxi CAD BOM: CAD can include configurations BOM and addition to Configuration BOM, CAD can include rules for geometry or feature manipulation. Configurator BOM does not typically include geometry features, but CAD BOM can include rules e.g. for positioning screw into hole when dimensions change. Maxi CAD BOM can be driven manually or automatically after product configurator. VariProd: Individual Manufacturing BOM: After production configuration, delivered product is generated to individual which has own structure. All changeable items will get own id and structure. Fixed items are included into structure, but these are only links or relationships to existing production revision. Some selections may be run during configuration, e.g. configured module weight might be selection rule for frame. CAD BOM: Based on production configuration, CAD can select only needed assemblies and parts and run own geometry configuration which creates manufacturing documents and files and attach these to Individual mBOM to be used in production. Delivery BOM: After production configuration, additional rules can be added for example to break individual structure to new structure. These might be needed, when product is manufactured in different plants, or logistic might require own structures for product delivery. Installation BOM: Installation structure can be generated based on these rules as well, but it might require own configuration setup. Implementations tasks can be configured as own structure based on individual BOM. VariTrace: Service BOM: Individual manufacturing BOM supports manufacturing, but service BOM re-structures that BOM as a service BOM. This means individual product structure to be built like service sees it. Service has typically own hierarchical categories for product levels or module/component visibility. Service BOM is updated, whenever product is been serviced with changes. Spare-part BOM: Spare-part BOM is BOM where only spare-parts are listed. Typically, there are similar spare-parts around product structure, and it is important to see where it can be connected to. Spare-parts can be component level, but also whole module can be spare-part replaceable. Every spare-part installation, product individual structure must be updated to know products history.Spare-parts might be changed during product in use, this means that updating and changing spare-part information must be easy. About Variantum Variantum is a pioneer of configurable product data management since 2005. We help companies to be more customer centric by enabling wider and effective product offering in sales with CPQ (Configure-Price-Quote), shortening time-to-market in R&D, simplifying order entry to manufacturing and enabling product individual data management for service and after-sales. Our advisory team will guide you to be successful with your product and process development over the organizations. “Variantum’s comprehensive approach ensures that a company’s configurable product definitions are understood, compatible, and available to sales, engineering, production, and throughout the maintenance lifecycle" —Peter Bilello, President & Chief Executive Officer, CIMdata, Inc.
Read more

Published / last update date: 28.01.2021
The strongest in Finland, Suomen vahvimmat - certification
The strongest in Finland, Suomen vahvimmat - certification
Variantum has accomplished the “Suomen vahvimmat platina”- certification by Suomen Asiakastieto once again. We are happy to tell that we have had the certification for more than 10 years, since 2009. The Strongest in Finland certificate is a special certification for companies whose Rating Alfa credit classification has been AAA or AA+ for at least three consecutive years. Only 12 percent of Finnish companies are rewarded with this certification. The certificate is a proof for the customers, partners and other stakeholders that cooperation with Variantum is on a steady foundation now and in the future. It tells about Variantum’s excellent financial key ratios, positive background information and desirable payment behavior. This certification is one of the many things that help us on our journey of sharing the knowledge about the importance of Offering Management, learn more from: offeringmanagement.comIf you want to know more about how we have helped companies with maximizing their effectiveness, click here for Success Stories.
Read more

Published / last update date: 21.01.2021
New Success Story video: SteraLux
New Success Story video: SteraLux
Learn more how SteraLux improved their offer-order and order-to-delivery processes by taking in use VariSuite's CPQ and PDM integrated to Salesforce and IFS. "On the basis of our earlier experience with Variantum, we believe that our benefits will be: - Flexible and error free offer-order-process - The benefits of mass-customization - The possibility to extend system with other features and external organizations, such as resellers" Solution delivered: VariSuite (VariCPQ, VariPDM and VariProd) integrated to Salesforce CRM and IFS ERP. Read the whole story at: variantum.com/success-stories/steralux
Read more

Published / last update date: 18.01.2021
Over 10 years of co-operation with global leader KONE and story continues
Over 10 years of co-operation with global leader KONE and story continues
Our dear customer, KONE, is over 100 years old company. It is one of the most known global players and a leader in elevator market globally. We started co-operation in PLM business with Kone already back in 2009. Kone released recently great news about winning an order in Shenzhen, China in their press release December 22nd 2020. We want to congratulate our customer for this exciting news! How Variantum supports KONE with their business? According to KONE’s CIO, Mr. Antti Koskelin, “Variantum’s technology has been instrumental in KONE product lifecycle management. KONE has achieved significant improvement in the time to market and order to delivery processes of complex configurable products.” Mr. Koskelin has also commented on Variantum’s technology performance and the partnership they have developed, “Variantum technology has proven to be high performance and we are extremely satisfied with Variantum’s level of expertise and loyalty as a trusted partner.”Over the last ten years, KONE has implemented a number of Variantum solutions and capabilities, including VariPDM, VariProd, VariTrace and VariConf. Being one of Variantum’s key and oldest accounts, KONE has benefited from a very close relationship a bi-directional collaboration. We are looking forward to continuing co-operation with Kone 2021. If you want to support your business in a world-class way and learn more about Offering Management, let’s have a call or a virtual meeting! What is offering management? An offering is a product, software or service that is offered for sale and due to digital distribution, every company must rethink theirs. Offering Management is the solution to this - reimagining what and how you can sell, produce, and provide services for your offerings. Offering Management manages the full product life cycle of an offering, including the validated requirements; the defined business model; and configuration capabilities for mass-customization, marketing, sales, production, services, and support. Read more business case examples from offeringmanagement.com Interested to know more? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 12.01.2021
Peaceful Christmas Time
Peaceful Christmas Time
Read more

Published / last update date: 18.12.2020
Stera Technologies order-to-manufacture automation reference video
Stera Technologies order-to-manufacture automation reference video
Learn how Stera Technologies solved order-to-manufacture automation, brings products to production faster and prevents human error in the process     Read the full refrence story here:  variantum.com/success-stories/stera-technologies 
Read more

Published / last update date: 16.12.2020
Meet Our People Series
Meet Our People Series
Company is nothing without an awesome personnel!   Read interesting stories about our professionals and their personalities: Meet our people: Tommi Meet our people: Anu Meet our people: Vesa Kuusio Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 08.12.2020
What is happening around the PropTech and Business Ecosystems during 2020?
What is happening around the PropTech and Business Ecosystems during 2020?
How do you make sure you have sufficient property for running your business? If you are a property provider, have you already taken in use the full power of PropTech? “COVID-19 has fundamentally changed what is essential and what is nice to have in the commercial property sector. PropTech is now an essential tool.” Source: https://f.datasrvr.com/fr1/820/46311/Colliers_How_COVID-19_is_accelerating_PropTech.pdf PropTech – what is it? “Proptech is one small part of a wider digital transformation in the property industry. It considers both the technological and mentality change of the real estate industry, and its consumers to our attitudes, movements and transactions involving both buildings and cities.” Defined by James Dearsley 2017 After that stated, it has been recently also slightly updated according to https://www.unissu.com/proptech-resources/what-is-proptech "PropTech is a wider part of the digital transformation of the property industry: PropTech is a small part of a larger ecosystem, affecting and affected by a vast amount of industries and their respective innovations - endogeneous and exogeneous, as Andrew Baum puts it in is PropTech 3.0 report." "PropTech represents a mentality change: It is not enough to think of PropTech as a physical move towards digitisation; the mentality change, that required to best understand and apply the disruption, and move away from tried and tested traditional methods is equally important." According to Venture Scanner Real Estate Technology (PropTech) funding has hits to new record, which simply underlines the fact that PropTech will be the one of the big if not mega-trends in near future.   How about Business Ecosystems then? Why they are still important and how PropTech is disrupting it? Advances in technology and increasing globalization have changed ideas about best ways to do business, and the idea of business ecosystem is through to help companies understand how to thrive in this rapidly changing environment and especially now when world has changed due to the global crisis that seems to be continuing for some time it makes correct selections with flexible business ecosystem(s) even more crucial! Let’s mention for example the use of artificial intelligence by room.ai, beacons by Smart Service Connect, smart home viewing booking tools by Front Door, blockchain technology by Ubitquity, virtual reality by Matterport, augmented reality by Datrix, or data visualization by Create.io. Others are using connected objects, 3D printing, mobility technology, big data, etc. Why these startups have a competitive advantage is because of their ability to bring innovation into each step of the process and radically rethink existing systems and their core offerings. And it’s indeed worth pointing out: PropTech startups come in with a new vision and a desire for reinvention; starting from scratch, they want to rewrite the book on tomorrow’s real estate industry. They might address one highly specific aspect of the industry such as BIM management and coordination between the many actors of the construction business, or they might take on the entire business model, such as is the case with rental property management or transactions for existing residential properties.  The tomorrow’s world of business is all about making your offering available and up to date. Offering Management helps any company to make it happen. The offering management is reimagining what and how you can sell, produce, and provide services for your offerings. The offering management is the key processes and solutions for end-to-end Sales, Engineering, Production and Maintenance processes. Read more about Offering Management at offeringmanagement.com
Read more

Published / last update date: 03.12.2020
Whitepaper: Specializing in High Impact Offering Management Solutions
Whitepaper: Specializing in High Impact Offering Management Solutions
Our world is changing faster than ever due to the incredible innovation and unprecedented technological change. Digitalization, AI, robotics, and Internet of Things are transforming the markets with speed never seen before. Customer-centricity has been identified as the driving force for companies who are willing to succeed in today´s rapidly changing business environment. "One of our customers cut 7 months from time to market process. Another one increased the amount of offers by 50% with our help, says Kimmo Karhu, CEO of Variantum." Read more from the whitepaper..
Read more

Published / last update date: 03.12.2020
Meet our people: Tommi
Meet our people: Tommi
Welcome back to meet our people -series! This time you get to know our Software Engineer Tommi Syrjänen. Present yourself briefly?“I am Tommi Syrjänen and I have worked at Variantum for 11 years already. Before that I worked as a researcher at Helsinki University of Technology (now Aalto University). In my free time I am an amateur historian who researches things that catch my interest, ranging from 19th century criminals to late Medieval typography.” What would your family say if they had to describe you with a few words?“Silent. Industrious. Does a lot of different things.” What is your job at Variantum?“I work in a technical role. Over the years I have done almost anything that needs to be done, but nowadays I have two main roles: I design and build processes for our customers and help them to model their data using Variantum products. I also participate in development of Variantum’s core products as well as customer extensions and integrations.” What is the best thing about working at Variantum?“There are many different kinds of things to do and there is much freedom in designing how to do it.” What motivates you?“I like to find ways to solve complex problems.” “Where do you see Variantum in 5 years?”“Variantum has grown to become an important vendor of solutions that help companies manage their offerings of configurable products.” Thanks for the interview. Do you have any greetings for the readers? "Thank you! I would like to wish everyone a happy Christmas time!"   To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Anu Meet our people: Vesa Kuusio Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 01.12.2020
VARIBLACK WEEK OFFER: VariSales Basic
VARIBLACK WEEK OFFER: VariSales Basic
VariSales is an easy-to-use and easy-to-manage sales configurator and quoting tool. After cloud installation, product administrators can edit sales models with Excel, edit offer letter templates with Word and manage quote settings with web-based admin-tool. Simply as that. How would VariSales Basic benefit you? Guide your sales with your product rules and prices - focus on customer communication! Create error-free offers fast and save time Fast to change and maintain product and pricing rules and offer templates yourself with Excel and Word It is now your time to get it with only 1000€* for your company, no user limitation! We will install the software on your own environment! Learn full product features and benefits at variantum.com/solutions/varisales-basic *Campaign price with VAT 0% and requires 20% yearly maintenance fee. Variantum will deploy the software once into Customer's environment. This campaign is available until 4.12.2020. Willing to improve sales? Just drop us a message or call us and we can make it happen! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 27.11.2020
Meet our people: Anu Fagerlund
Meet our people: Anu Fagerlund
Behind all of our awesome products is an inspired team of talented people working ambitiously to make VariSuite work seamlessly. One of them is Anu Fagerlund - our funny software designer.   Present yourself briefly“Hi! My name is Anu Fagerlund and I live in Espoo with my husband, 2 children, a cat and a dog. I love to go outside whenever it is possible and I have time. I also spend a lot of time at the different ice rinks all over the country and bmx racing tracks (thanks for the children’s hobbies).” What would your family say if they had to describe you with a few words? “I have lot of ongoing projects at same time. And maybe children would also describe me as chauffeur😊.“ What is your job at Variantum?“I am a software designer. I am doing customers projects and Variantum’s own product development.” What is the best thing about working at Variantum?“I like the people working here. Everybody gives 110 % of themselves every day. I also find the job interesting.“ What motivates you?“I like to resolve problems and the feeling to get something to work is great!” Where do you see Variantum in 5 years?“Variantum will have more new customers and also new employees.” Thanks for the interview. Do you have any greetings for the readers?“It’s only just one month and then the days are getting longer again!😊”   To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Vesa Kuusio Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 19.11.2020
Smart Excel sales configurator with guiding web interface and inference engine
Smart Excel sales configurator with guiding web interface and inference engine
Many companies use Excel to develop their first ideas for a simple product configurator. Although Excel is a good tool for defining product options and price calculations, you need something more when you want to build a user friendly interface and support free selection order or dependencies between different selectable options. Learn how you can use Excel for product definition and get web user interface and inference engine to guide product selection and get the updated price all the time. If you know your product and Excel, that’s all you need to start using VariSales Basic sales configurator. It can be also used with Salesforce or MS Dynamics 365 as well with VariCPQ Basic. 1. Define your product into Excel sheet Product with grouped selectable options and default values Add labels and info texts to product options with different languages Add prices for base product and selectable options Add rules between product options 2. Save it to VariSales admin with product picture or into CRM 3. Create an offer and start using your product configurator When there is a need to manage offer templates with MS Word, that also supported. Interested to know more? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 18.11.2020
Meet our people: Vesa Kuusio
Meet our people: Vesa Kuusio
We are here again with "meet our people"-series, this time introducing our excellent Senior Expert: Vesa Kuusio Present yourself briefly  “I am Vesa Kuusio, a father of two son and a husband of my Chinese wife. As a youngster I did spend some time in US as an exchange student, worked some holiday seasons there and ended up travelling through most of the States. Lately I have been travelling more to China where I met my wife. Travelling is my passion.” What would your family say if they had to describe you with a few words?  “My son made in kinder garden a card that is still hanging in our refrigerator door “iskän tunnistaa haukuudesta” – “people know my dad from being funny” and I am very proud of those words.” What is your job at Variantum and what is your job history like?  “I work at Variantum as a Senior Expert. My first contact to Product Data Management was in 1990’s as a member of the team to select a PDM system for a Paper Machine making company. After that I can be proud of implementing one of the Finland’s largest PDM system for an elevator company and providing IT-support for that. I hope I can share my experience for all new Variantum customers.” What is the best thing about working at Variantum?  “After working 25+ years in big corporations, Variantum as an agile and growing company gives me new energy to help and support our customers’ business transformations projects.” What motivates you?  “After being a PDM system user and changing to the PDM system provider, it has been interesting to see how many different business models Variantum products can support.“ Where do you see yourself in five years?  “I see myself as an expert at Variantum working closely between the deep-end IT-professionals and businesspeople for the ever-changing business requirements that our customers have.” Thanks for the interview. Do you have any greetings for the readers?  “Do not hesitate to contact me, if you think that my experience can help you!” Vesa Kuusio Senior Expert Product Data Management (PDM) To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Andreas Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 12.11.2020
How to get ready to close deals from your website?
How to get ready to close deals from your website?
How often you end up on a company website that has attractive offering and even price lists for the product, but you can't configure the product with your own selections? You have probably filled a form with your requirements to contact the sales and to get a customized offer. Then you must wait for a salesperson to inform you about the available options. It usually takes a long time to get the offer even this far. We have a solution to fulfill that important gap between the buyer process and sales process. Variantum’s inbound offer request configurator brings companies a powerful process to improve/enhance customers’ experience and new way to bring customers near company sales. This allows inbound customers to configure and evaluate company product features and prices for their needs when they want. Both the customer and the salespeople will benefit; the customer will get a focused offer, and the sales can focus on customers who already have verified their need and have found right price level for the negotiations! Here is an example of how the process could work with your offering: The customer opens the offer configurator that is linked to company product web pages. The customer configures product options and gives contact information. The offer with customer product options and price is sent to the sales team. The sales team adjusts prices, negotiates with the customer, and sends the final offer letter and product specification. ​ The deal with the customer can be closed. ​ Interested to know more? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 10.11.2020
Variantum – a pioneer in data driven offering management for configurable products
Variantum – a pioneer in data driven offering management for configurable products
Variantum creates success stories. We help our customers to deliver competitive mass-customizable products and services to their customers. Our offering covers the entire management of the product life cycle. We improve our Customer’s efficiency in product design, sales configuration, production configuration and maintenance. Our customers can choose from our modular product family a module that meets the specific needs, which work together or separately with the same database no matter if customer is using on-premise or open cloud services. We’re able to deliver these solutions on full SAAS based model as well! VariSuite applications supports integrations over modern APIs. VariPDM – a versatile and dynamic data management system – the backbone of our Offering VariPDM improves product information management especially for configurable products and it can handle any product or service in your offering. The system have been developed to take into account the information management of configurable needs from end to end. VariPDM contains the most common areas of PDM: document and change management, planning tools and integration management of the data. VariPDM is the most flexible system on the market, with a data model, processes interfaces that can be dynamically modified. VariPDM scales up to companies of any size. The system also has the most flexible access rules management, so that external organizations can be integrated to be a part of entire data management. VariPDM can be used to manage company product models, even if the company would already have a PDM in place, in which case the bi-modal PDM solution makes sure that basic product models are created in standard PDM and all configured product models are managed in VariPDM. VariProd – a scalable and versatile production and document configurator VariProd works with VariPDM so that product models that are designed in VariPDM will be executed in VariProd in a scaled way. Configuration rules are versatile and, if necessary, rules can be expanded even further with scripting capabilities. Production configuration is required to configure the manufacturing structure with all in order to prepare the product. VariProd can be used to generate other structures, e.g. Delivery/logistics/installation structures or manufacturing and structural documents based on the product individual. VariSales – a powerful sales and offering tool (Sales Configurator, CPQ, Configure-Price-Quote) VariSales is a web-based and mobile-enabled sales configurator and offer tool, which enhances the company's bid-to-order process to be more efficient. Sales representatives can easily and quickly configure the to be offered product or solution when the system only offers approved product choices at the same time as when prices and/or delivery times are calculated in real time. Using 3D visualization it makes it also very concrete to show what kind of end result such configuration would make for the product. VariSales creates required offering documents and it can be integrated with necessary CRM or other background systems as well. Sales team can themselves maintain product and price and offer letter configuration which speeds up the necessary changes in end to end setup of the full product configuration. VariSales also operates in on-line and off-line mode. VariTrace – information management for maintenance, repair and services to improve the efficiency of the aftermarket VariTrace maintains post-delivery product information at the individual level of condition. For example it could know when the product spare parts are required, or the product is to be maintained or modernized, you can easily find up-to-date information throughout the product's life cycle. With VariTrace the necessary maintenance and repair services can be configured as well and product individual can influence how service will be configured and delivered. VariTrace can be integrated with maintenance systems or IoT, allowing accurate individual data to be combined with other systems. VariTrace also makes it easier to analyze the whole installed base or delivered items. Interested to know more? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 10.11.2020
Product release: VariSales Enterprise
Product release: VariSales Enterprise
Variantum - The Leading Offering Management company has released a new product: VariSales Enterprise - the most modern, versatile and low-cost-of-ownership Configure-Price-Quote (CPQ) solution in the market! VariSales Enterprise is developed to satisfy even the widest needs for advanced sales configuration and offering tasks. It has the most extensive product and pricing rule capabilities in the market. User interface and visualization guide the end user to make right selections in real-time. Multilingual offer letters and product specifications are generated automatically. All configuration rules and user interfaces are defined as data that can be managed by companies themselves. This will lead to a very low-cost-of-ownership and allows a company of any size to make rapid changes without external resources. VariSales Enterprise can be extended to engineering, production, and maintenance to keep product models consistent inside the company processes. It has a modern API (REST/JSON) for easy integration with other systems. Salesforce and MS Dynamics are supported already with standard integrations. Learn more about the solution: variantum.com/solutions/varisales-enterprise/ variantum.com/solutions/varisales/ (product family) Learn also about our other solutions: variantum.com/solutions/varipdm/ variantum.com/solutions/variprod/ variantum.com/solutions/varitrace/ About Variantum Variantum Oy is Finnish privately held company which helps companies to become customer-centric through smart process automation and true offering configurability. Respond to a wider demand faster with high precision and profitability through Variantum Offering Management software suite. Offering Management is a set of tools and methods that improve business performance through automated collaboration of Sales, Production, R&D and Maintenance in any organization. Our software suite drives benefits across your delivery chain from R&D and Sales to Production and Maintenance. VariSuite is a modular product family that supports efficient integrations to most ERP, CRM, MES and CAD systems or can be used as your core PDM system. “Variantum’s comprehensive approach ensures that a company’s configurable product definitions are understood, compatible, and available to sales, engineering, production, and throughout the maintenance lifecycle" —Peter Bilello, President & Chief Executive Officer, CIMdata, Inc.
Read more

Published / last update date: 06.11.2020
Product release: VariCPQ Enterprise
Product release: VariCPQ Enterprise
Variantum - The Leading Offering Management company has released a new product: VariCPQ Enterprise - The most modern and versatile Sales Configurator for Salesforce! VariCPQ Enterprise is developed to satisfy even the widest needs for advanced sales configuration within a Salesforce opportunity. It has the most extensive product and pricing rule capabilities in the market. User interface and visualization guide the end user to make right selections in real-time. Multilingual offer letters and product specifications can be generated and saved in Salesforce. All configuration rules and user interfaces are defined as data that can be managed by companies themselves. This will lead to a very low-cost-of-ownership and allows a company of any size to make rapid changes without external resources. After the user has configured a product with VariCPQ Enterprise, it returns the selected product features, price, and configuration status back to the Salesforce opportunity. VariCPQ Enterprise can be extended to engineering, production, and maintenance to keep product models consistent inside the company processes. It has a modern API (REST/JSON) for easy integration with other systems. Learn more about the solution: variantum.com/solutions/varicpq-enterprise/ variantum.com/solutions/varisales/ (product family) Learn also about our other solutions: variantum.com/solutions/varipdm/ variantum.com/solutions/variprod/ variantum.com/solutions/varitrace/ About Variantum Variantum Oy is Finnish privately held company which helps companies to become customer-centric through smart process automation and true offering configurability. Respond to a wider demand faster with high precision and profitability through Variantum Offering Management software suite. Offering Management is a set of tools and methods that improve business performance through automated collaboration of Sales, Production, R&D and Maintenance in any organization. Our software suite drives benefits across your delivery chain from R&D and Sales to Production and Maintenance. VariSuite is a modular product family that supports efficient integrations to most ERP, CRM, MES and CAD systems or can be used as your core PDM system. “Variantum’s comprehensive approach ensures that a company’s configurable product definitions are understood, compatible, and available to sales, engineering, production, and throughout the maintenance lifecycle" —Peter Bilello, President & Chief Executive Officer, CIMdata, Inc.
Read more

Published / last update date: 06.11.2020
SteraLux to achieve flexible and error free offer-order-process with VariSuite and Salesforce
SteraLux to achieve flexible and error free offer-order-process with VariSuite and Salesforce
Learn more how SteraLux improves their "flexible and error free offer-order-process with VariSuite and Salesforce" from our Success Stories: Success story: SteraLux - The Best Made Lighting ”We were familiar with the benefits that Variantum delivers to automate order-to-manufacture process and we extended that to support also sales with VariCPQ - integrated to Salesforce." - Ville Saarinen, Product Manager, SteraLux
Read more

Published / last update date: 27.10.2020
Joustava ja kustannustehokas tuotetiedonhallinta konfigurointikyvykkyydellä - VariPDM Basic
Joustava ja kustannustehokas tuotetiedonhallinta konfigurointikyvykkyydellä - VariPDM Basic
Suomalainen Variantum tunnetaan joustavasta tuotetiedonhallinnasta (PDM) sekä monipuolisesta konfigurointikyvykkyydestä. Uusin tuotteemme VariPDM Basic on suunnattu yrityksille, jotka haluavat saada tuotetiedonhallinnansa kuntoon helposti, eli kuvattua tuotteensa nimikkeillä, tuoterakenteilla, dokumenteilla ja monipuolisilla tuotesäännöillä halliten samalla versioinnin, hyväksynnät ja käyttöoikeudet. Tuotetietoa voidaan jakaa myös yrityksen ulkopuolelle joustavasti, käyttöoikeudet voidaan antaa käyttäjille rooli- ja ryhmäkohtaisesti tai vaikka vain nimike- tai dokumenttikohtaisesti. Hyödyt Suurimmat hyödyt tulevat siitä, että yrityksen tuotedata on yhdessä paikassa ja että se on helposti löydettävissä. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja luottamusta omaan tuotedataan sekä tietysti vähentää virheitä. Tuotteiden suunnittelijat voivat itse rakentaa ja testata tuotemallin samalla, kun he tekevät suunnittelua, eikä erillistä konfiguraattoria tarvita – tämä vähentää virheitä ja nopeuttaa tuotteen tuomista markkinoille (time-to-market). VariPDM:n avulla tuotanto voi varmistaa että oikea tuotetieto on myös alihankkijoilla käytettävissä. VariPDM Basic tukee standardi-integraatioilla MS Office -työkaluja tehostaen dokumenttien käyttöä tuotteelle sekä useimpia CAD-ratkaisuja, jolloin voidaan varmistaa, että nimikkeen perustiedot ovat ajantasalla ja että dokumentit ovat kaikille saatavilla. Nimikkeet ja nimikerakenteet voidaan siirtää helposti toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin nimiketiedot ovat kunnossa ja asiakaskohtaiset tuoteyksilöt ovat löydettävissä. Käyttöönotto Järjestelmän käyttöönotossa asennuksen pilveen teemme me, lopun pystytte itse hoitamaan, sillä VariPDM Basic -järjestelmän tietomallin asetukset on tehty helpoksi ja ne muokataan datalla. Samoin tuotteen mallinnus ja käyttöliittymän asetukset asiakas pystyy tekemään täysin itsenäisesti. Autamme teidät alkuun ja tarvittaessa enemmänkin, mutta jos tunnet yrityksesi toimintatavat ja prosessit, selviät VariPDM Basicin käyttöönotosta jopa itsenäisesti! Referenssit VariPDM on laajasti käytössä alansa johtavissa yrityksissä, mm. yritykset KONE, Abloy, Chiller, Stera ja Elematic käyttävät ratkaisujamme. Laajennettavuus VariPDM Basic on laajennettavissa koko yrityksen käyttöön, kun halutaan laajentaa tiedonhallinta myös muutoshallintaan (change management), sekä myyntiin nopeuttamaan tarjousten tekoa (CPQ - Configure Price Quote), että tuotantoon (ERP/MRP) nopeuttamaan asiakaskohtaisten tilausten siirtoa automaattisesti tai tuoteyksilöiden seurantaan tukien huollon ja jälkimarkkinoinnin (after-sales) tarvetta tuoteyksilöille (VariTrace). Lue VariPDM Basic koko tuotekuvaus täältä (englanniksi) Tunnisteet: tuotantokonfiguraattori, konfiguraattori, tuotetiedonhallinta, konfiguroitava tuote, säännöt, tuotemalli, dokumentit, nimikkeen hallinta, tuoterakenteen hallinta, dokumentinhallinta, tiedonhallinta, PDM, PLM, varianttien hallinta, tuotevariantit, tuotevarianttien hallinta, CAD-integraatiot Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen! Virtuaalitapaaminen         Yhteystiedot
Read more

Published / last update date: 22.10.2020
Newest success story with Stera Technologies Oy
Newest success story with Stera Technologies Oy
Read our success story from long partnership with Stera Technologies Oy that started already back in 2011. This is a great example of long-term co-operation between Variantum and our Customer. Read the story here.
Read more

Published / last update date: 20.10.2020
The “new normal” - time to reimagine your business?
The “new normal” - time to reimagine your business?
We are living in times that we have never seen before. It seems like everything is uncertain, and it is challenging to know what will happen in the future or how long this will last. It might be even so that this is the “new normal,” and there is no going back. For businesses, this means that it is impossible to continue without adapting to the new situation. Three problems are crucial to be solved to survive during these times. These include working in the online environment, an effective way of finding information inside the company, and finding a way to make investments and plans for the future. The first and most obvious change is that everything happens online. In the old world, it was easy just to go and ask your colleagues for help - now we are doing everything distantly. I cannot help but wonder how this will affect people in the long term. Humans are social creatures, and now we are only staring at the screen all day long. Also, how many good ideas are left in the dark because it is not as easy to communicate those? Also, all the data need to be available and up to date for everyone who needs it in the company - it is not efficient to use a lot of time searching for information. It might be an excellent time to invest in an easy-to-use Product Data Management (PDM) system or guiding Sales Configurator (CPQ) system, which supports remote working inside and outside the company’s ecosystem. Especially now that we are moving towards the wintertime, which here in the Nordics means “the dark time” of the year, how will we survive without social contacts? How will this affect the motivation and mental health of working people? I fear that there will be longsighted influences of these times and the decisions that we are forced to make for keeping the risk groups safe. On the other hand, it would be vital that companies would make investments for the future. We know now that it is evident that Covid-19 will affect the economy, but how much and for how long is still unclear. However, it is challenging for companies to make decisions regarding the future when everything is uncertain. Restrictions and other things change so often that it is challenging to plan a long-term strategy. However, there are also different sides to this, can there even be something good in that companies need to learn to adapt to new situations fast and be more agile? There are so many sides to this matter that it is not easy to write one blog post that covers it all. However, I hope that this gives us a new perspective for the future, and we will be back stronger than ever after Covid-19. By working together – sharing ideas and coming up with new solutions – we can also get through this. The humankind has always found a way to survive through difficult times so we will figure this out this one too. I want to wish everyone a joyful autumn time! Venla Loimovuori
Read more

Published / last update date: 15.10.2020
Meet our people: Andreas Anderson
Meet our people: Andreas Anderson
This time in the series of meet the people of Variantum team we want to introduce you our CTO: Andreas Anderson Present yourself briefly"Hello, my name is Andreas Anderson and I'm the Chief Technology Officer at Variantum, where I lead the product development and customer solution creation operations. Variantum was founded as a research spin-off from Helsinki University of Technology, now part of Aalto University. My background is in computer science and before joining Variantum I worked at the university in the research group that laid the foundations on which Variantum is built.When I was younger, I played football and practiced Ju-Jutsu, but nowadays my sports of choice are cycling to the office and jogging. I have always been passionate about music and for the past five years I’ve been learning the five-string banjo."How would your family describe you?"I am half British and half Finnish, with the stereotype British humour - I often talk about things half-jokingly, never too seriously. “Funny guy, chatters a lot.” "What is best about working at Variantum?"We have a great team with really smart people. Whenever a problem arises, we're keen to innovate and solve it. In general, software development is interesting and challenging. An initial idea turns into a sound product through team effort. I really enjoy to see the things my colleagues and I developed in daily use at our customers."What are your professional strengths?"I love developing software and it’s something that I believe I am good at, whether its coding or leading a development team. With a huge amount of programming experience, it easier to grasp larger problems. Of course, I am not the only one in our team with that sort of experience. As excellent software developers, we have a holistic understanding of the problem we are trying to solve."Where do you see Variantum in five years"We have spent a lot of effort on making our current products. This is of course just the start of the journey and now we are focusing on growing and making our products known worldwide."Any last words before that world domination? "We have been working for years to develop solutions that can stand the test of time because we are always at the cutting edge of innovation. That is the reason we have successfully secured some of Finland’s largest technology companies as long-term clients. That is what you need for world domination." To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Hannu Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 13.10.2020
Variantum continues to share the knowledge of Offering Management
Variantum continues to share the knowledge of Offering Management
Variantum has been advising and educating companies about Offering Management already in Finland, Sweden, Netherlands and today Variantum joins into important discussion around Smart Manufacturing industry together with Industry Leading Companies from Germany. Our team in Variantum believes that Offering Management is the right approach and the next big step from Industry 4.0 to enhance especially smart manufacturing into the future needs. According to our observation many manufacturing companies are still beginning of the journey and we want to support leading companies to climb up the stairs with Offering Management. Read more from offeringmanagement.com Interested to know more? Drop us a message or book a virtual meeting with us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 06.10.2020
Meet our people: Hannu Peltonen
Meet our people: Hannu Peltonen
Our meet the people in Variantum's team series takes next chapter by introducing you one of our Software Developers: Hannu Peltonen   Present yourself briefly "Hello! I am Hannu Peltonen. I live with my wife and we also have an-18-year-old son, Kauri. On my free time I enjoy going for a walk and reading books every now and then." How your family describes you? Kauri: "Dad is hard-working, smart and helpful." What is your work at Variantum? "I work at Variantum as a Software Developer and work on development of new products. I also do customers projects, like integrate customer old programs to VariSuite and do all kind of maintenance. We all work on many things in our team." What did you do before Variantum? "I graduated from Helsinki University of Technology and started working there as a researcher right away." What is the best thing about working at Variantum? "We have a good atmosphere and a great team! I love that I can see the results of my work and I can work with the big picture. Our atmosphere is warm, supportive and open for communication. Now that we have been working a lot remotely, due to the current situation, I have not seen the workmates as much as I hope." What do you see as your professional strength? "I am a good programmer and like building IT systems. I also like writing documents about our products." What motivates you? "Generally, I like my job. I am thankful that I have job that I enjoy doing, it is interesting, and I even get paid for doing it!" Where do you see Variantum in five years? "Our field of business has its challenges. However, I believe that our products have developed further and found lots of new users. I also see that we will have a standardized education packages for the products by then. Our company has grown, and we have more teams that focus on doing their part of the process instead of everyone doing a little bit of everything." Thank you for the interview. Do you have any greetings for the readers? "Thank you! Stay safe and have a happy autumn! Hopefully by Christmas we will be in more normal conditions and can celebrate pre-Christmas together."   To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Pasi Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 29.09.2020
Data Management of Configurable Products
Data Management of Configurable Products
This article was originally published in Valokynä, a quarterly publication for Finnish CAE & PLM professionals. You can now read the full story in English as well.   Effective management of mass-customizable, i.e. configurable products, provides manufacturing companies with a significant competitive advantage, unnoticed by many. The reasons vary. Despite long-term, thorough research on configuration technology, there are few success stories. Early projects have mainly focused on modeling the products through programming. These configuration models have been unclear, too large and difficult to maintain, eventually leading to dropping the entire project. This article depicts Variantum’s solutions for data management of configurable products in business.   Data management of configurable products is often scattered in various different systems. The reasons vary. Product Data Management systems are initially designed for product development and manufacturing in serial production. Sales pursue to make offers through a Customer Relationship Management system by using a tailored sales configurator, instead of using information gathered from the design of the product. Production relies on the data from Enterprise Resource Planning, as well as the production configurator. Maintenance uses additional systems for managing spare parts and jobs, configuring offers that consist of services and supply-specific spare parts.   As a result, companies have several systems with overlapping information. They are unsynchronized, making configuration rules management of product models or product families complicated and inflexible. It seems that Master Data Management has gone unnoticed.   Clarity eases maintenance   Customized or locally developed configurators in sales and production are often expensive to maintain. Since the solutions are developed inside the company, only designated employees or collaborators can tweak them. This is in part due to the scarcity of commercial products on the market that enable versatile configuration.   The maintenance of configuration models is a challenging process for companies. The most qualified employees are typically busy with the development of new products, leaving the maintenance of old configuration models fall by the wayside. The biggest stumbling block for released configurator projects has been the maintainability of the models. The initially programmed product family structure corresponds to the product at first, but since it can only be updated by the original programmer, it starts falling behind as the product develops. As a result, the configurator quickly becomes unusable. In the worst-case scenario, this already happens as the configurator is being built. Hence, understanding the clarity and intelligibility of configuration models is crucial. Common data model   Since the foundation of the company 15 years ago, Variantum has developed a PDM-based system, which companies can use to manage configurative product families transparently, between product development, sales, manufacturing and maintenance, by using a shared data model. The ability to manage configuration rules with plain language makes maintenance easier. This enhances the operation between product development, sales and production, making development processes easier, shortening production lead times, reducing errors and keeping the product models synchronized in sales and production.   Variantum products include: VariPDM, VariSales CPQ, VariProd Production Configurator and VariTrace Product Individual Management.   Though the Variantum product family uses a shared database, the modules can be acquired separately. This way companies can enhance the processes and expand their system step-by-step, starting from sales or production, for example. Even if a company already uses a PDM-system, the items and product model maintenance can be integrated between the PDM and the product model management database. This process is called Configuration Model Management, bi-modal PDM.   Product configuration   As the product development generates new items, the designer can choose and add product-specific parameters, dialing rules and limitations simultaneously with computer-aided design, for example. The product configuration rules are easy to learn without prior programming experience. This helps defining the technical abilities and preconditions for the product, as well as securing its productibility. Furthermore, getting rid of all the unnecessary building of project models following the design saves costs and production lead time. The product and configuration rule changes are quickly executable as well, resulting in a low cost-of-change. The same configuration parameter can be used for several products and product revisions by making use of product- and revision-specific limitations and rules. Hence, all the product and configuration changes are under control, regardless of the version or any process of change.   Sales Configurator   Sales require a fast output of offers, a visualization of the product and a process from order to production. In order to acquire these, the sales need to define frameworks for offering and pricing. These frameworks define how products and product families are desirably marketed in different market areas, how they are priced and what kind of offer and order documents are to be produced. In practice, this provides the sales with an ability to add rules to the product model, define product features or manage the layout of offer documents.   The sales configurator is typically integrated in the company’s CRM. When the customer orders a product, the offer is labeled ‘in order’ and automatically exported to the ERP system by the production configurator. The user-friendly sales configurator then ensures that all the products can be technically produced before making it to the sales. After each action, the AI analyzes all the remaining options and the user interface displays the unsuitable ones in grey. The interface works in mobile devices and offline web browsers as well.     Production configurator   As the production configuration is carried out after the order, it generates a product unit with a serial number, a bill of materials and selected components. This product is then transferred to Material Requirements Planning system. If the product includes CAD standards, a CAD configurator is run to assign geometric customizations to production drawings and circuit board diagrams.   The result of product configuration functions as gross data for the maintenance unit database, which includes a list of components of every product at the moment of manufacture. It also contains the parameters included in order and production, the components that were configured with new, order-specific items, as well as the revision that first included these items in the bill of materials. The tracking of customizable, CAD-configured products is notably straightforward. Otherwise, the products would be difficult to find, let alone figure out the original purpose for a component and how the order differs from others. The configuration also informs maintenance and other post-sales services with structure, spare parts and modifications to be carried out during the life-cycle of a product. The product units can be integrated with potential Internet of Things applications as well.   This process from sales to delivery and maintenance is called a Digital Thread. It is a digital connection through the life-cycle of the product, keeping its master data intact. The resulting product unit is called a Digital Twin. As its name suggests, Digital Twin is a digital copy of a real-life device or system that includes the information of a delivered product at the time of delivery and during maintenance. Connected to an IoT-system, Digital Twin provides the system with information of the exact product unit. Parameter management   In order to have functional configuration processes and parameters under control, a company has to manage their configuration parameters like any product data: how to combine technical, sales and service parameters and manage their development, alteration and correlation. This requires developed processes and permissions in order to prevent overlapping parameters. For this, a company needs organizers to determine the need for new parameters and define instructions for their operation. Otherwise there remains a high risk for multiple parameters with shared values, making them impossible for the company to manage.   Dynamic modeling   Variantum solutions come with a dynamic modeling system, making data model alterations easy to execute dynamically. Companies can maintain and modify their systems themselves. Product models and rules are based on information in a database, maintained by designers, product managers and sales product executives. It requires no programming skills.   Written by Teemu Kaattari Head of Products, Variantum
Read more

Published / last update date: 28.09.2020
Are you looking for a thesis topic?
Are you looking for a thesis topic?
Schools have recently started a new semester and many University students might be wondering how to find the thesis topic. Variantum is working towards a bright future that enables Offering Management capabilities for any company. We are actively seeking for new talents to join our Research and Development as well Business Development activities. No matter if you are studying your master in business, technology or science. Maybe you have an idea for a thesis/graduation topic, or you would like to have help to figure it out? We are creating the future together with our great customers like KONE, ABLOY, Chiller and Elematic so we might have great projects waiting just for you! Our team is currently working for example in the areas of Modern software projects (UI, Servers, Databases, New software technologies..) Industry 4.0 Company process digitalization Product-as-a-service transition Sales automation & digitalization Traceability and maintenance digitalization ...and much more! Do not hesitate to contact us and let’s have a talk, you can even visit our office at Otaniemi, Espoo nearby Aalto University! CTO, Andreas Andersson Director, Business Development, Jari-Pekka Pulliainen Head of Products, Teemu Kaattari About Variantum Variantum Oy is Finnish privately held company which helps companies to become customer-centric through smart process automation and true offering configurability. Respond to a wider demand faster with high precision and profitability through Variantum Offering Management software suite. Offering Management is a set of tools and methods that improve business performance through automated collaboration of Sales, Production, R&D and Maintenance in any organization. Our software suite drives benefits across your delivery chain from R&D and Sales to Production and Maintenance. VariSuite is a modular product family that supports efficient integrations to most ERP, CRM, MES and CAD systems or can be used as your core PDM system.
Read more

Published / last update date: 22.09.2020
Variantum is your trusted partner in Offering Management - Advisory Consulting and Feasibility Study services
Variantum is your trusted partner in Offering Management - Advisory Consulting and Feasibility Study services
Our world is changing faster than ever due to the incredible innovation and unprecedented technological change. Digitalization, AI, robotics, and Internet of Things are transforming the markets with speed never seen before. Customer-centricity has been identified as the driving force for companies who are willing to succeed in today´s rapidly changing business environment. You can see this change in our everyday lives: shopping via voice command, autonomous cars and smart devices connected to buildings that keep you connected and always-on. People are not just connected to each other, but also with the companies who provide us services across every industry. The whole buyer behaviour is evolving. Ecommerce giants have set the standards for service and delivery high and personalized service is the new normal. This will break the barriers between B2C and B2B. For example, company providing elevators and escalators moves over 1B people each day. They can anticipate service needs and provide digital services during the elevator ride to create even more seamless consumer experience. This creates endless opportunities for companies to sell more to clients both on B2C and B2B markets. On the other hand, personalization drives offering complexity, the number of offerings consisting physical software and service components is increasing. Delivering complex offerings and personalization generates manual labour and overhead across departments. It eventually increases the whole offering complexity. Is your company selling multiple variations of services, products, or solutions to your customers? What is Offering Management? Offering Management is re-imagining what and how you can sell, produce and provide services for your offerings. Offering Management manages the full product life cycle of an offering, including the validated requirements; the defined business model; and configuration capabilities for mass-customization, marketing, sales, production, services and support. Why Offering Management is important? To help you out here a bit, do these questions sound familiar? How will your business change in the following years? Which products or innovations or services will provide the highest business values in the future? How to make buying and selling easy? How the ecosystem technologies and connected software will affect your profits? Learn more from our success stories Our Portfolio Our Offering Management portfolio is a complete toolset to enable your business growth. The offering lifecycle spans sales, engineering, production, and maintenance processes. Variantum´s portfolio enables the access and tools & fit for purpose software for a company producing multiple variations of products, software, or services.   More resources Specializing in High Impact Offering Management Solutions CPQ – feasibility study PDM – feasibility study Interested to know more? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 17.09.2020
Meet our people: Pasi Auramo
Meet our people: Pasi Auramo
It's time to continue our journey of introducing the people at Variantum. This time we would like to introduce our Sales Executive Pasi Auramo. Present yourself briefly “I am Pasi Auramo. I call my family as a bonus-family since me and my wife have all together 4 children and 2 grandchildren. On my free time I like to be adventurous – I have tried almost everything you can imagine trying. I like to challenge my body and mind. I have been for example surfing, sailing, golfing, running marathons and playing football. Once I even was a hockey goalie since no-one else didn’t have the guts for it. I believe that it is fun to try everything!” What would your family say if they had to describe you with a few words? “They would probably compare me to a Duracell rabbit. :D I have a lot going on all the time, but I keep on to my promises.” What is your job at Variantum and what is your job history like? “I work at Variantum as a Senior Executive Sales. I started at IT-business 35 years ago, year 1983. I am lucky and thankful for the opportunities that I have got – I have had the chance of working in different places with different kinds of tasks. As in my personal life, in work life I have also wanted to do and try different kinds of things. I believe that my strong experience from various ICT business segment is my great professional strength.” What is the best thing about working at Variantum? “When I started working here, I was very positively surprised how excellent our experts are. They really know what they talk about! I also like that our company is very agile, and we work together for our common goals.” What motivates you? “Well, firstly, life is good! I enjoy living and gaining different kinds of experiences. I also think that it is good that we are all different and to learn about what different kind of people appreciate.” Where do you see Variantum in five years? “Variantum will be noticed and well-known offering management company. We have found our place in our niche as a respected service provider. I hope to be in this process making it happen!” Thanks for the interview. Do you have any greetings for the readers? “Let’s talk about offering management together, I am always open for a talk!”   To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Teemu Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 15.09.2020
Variantum wants to thank our summer workers of 2020
Variantum wants to thank our summer workers of 2020
Since September has now begun, it also means that summer is over, schools have started, and our summer employees went back to school to continue their studies. Let us hope that it is possible to meet other students too and not just study remotely from home!  We want to say our warm greetings to our summer workers: Kauri, Josua, Patrik and Jaakko. You all did an excellent job for the whole summer and we hope to see you working for Variantum in the future! Venla will continue working for us as a part time Marketing Specialist even though she is moving to Sweden to continue her master’s studies in Lund University. Most probably we will hear her thoughts on working distantly and studying at the same time later this fall!   Once again, thank you and have a great school semester all of you!  ...btw, if you missed our meet the team blog posts, check them again here and get to know to these great persons:  Meet our people: Kauri  Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua  Meet our people: Venla 
Read more

Published / last update date: 04.09.2020
Offering Management in Marine Industry
Offering Management in Marine Industry
Marine industry has very specific characteristics comparing to any other industry. Even it resembles Project based building industry, it still must fulfil customer required features (e.g. cargo, volume, weight), operational efficiency (e.g. cruising speed, consumption, pollution), and continuous planned and unplanned instant maintainability thru operational lifetime, sometimes during operation. Marine industry cluster, companies that are involved design, build and delivering very large variety of different equipment’s ... Read the full story from offeringmanagement.com
Read more

Published / last update date: 03.09.2020
We have signed partnership agreement with Seligent Consulting.
We have signed partnership agreement with Seligent Consulting.
We are pleased to announce that we have signed a partnership agreement with Seligent Consulting. Variantum and Seligent Consulting will work in cooperation to provide PLM (Product Lifecycle Management) consultation. The partnership will enable both parties to improve the efficiency of client rollouts and integrations while creating the environment for further systems development. Variantum believes that any company should be able to easily sell the products that their customers want, regardless of the complexity. To do this, they have developed a modular system that complements existing systems and simplifies the product offerings across the whole product lifecycle. Doing so, allows greater visibility across the whole organisation allowing for more accurate pricing, improved product processes and a clear digital product offering.   Seligent Consulting is an international company with offices in Pune, India, Stockholm, Sweden and Washington DC in the USA. They have spent many years assisting customers from different Industries in implementing data management solutions. They offer a wide range of product, productivity and consultancy tools that make it easier to realize the value from Enterprise Data Management solutions. “We bring deep expertise in the enabling technologies of these tools and consulting experience to this partnership with Variantum. Our collaboration will enhance our agility in serving our customers in Europe and beyond” says Seligent’s CEO, Prashant Ganu. “Variantum is one of the few companies in the world which can handle product data management, sales and product configuration, all in one system, so the agreement with Seligent is an excellent opportunity to expand our influence around the world” says Variantum’s CEO, Kimmo Karhu.
Read more

Published / last update date: 31.08.2020
Meet our people: Teemu Kaattari
Meet our people: Teemu Kaattari
Journey of meeting the people of Variantum continues. This time we would like to introduce our Head of Products, Teemu Kaattari. Tell us something about yourself? “Hello! I am Teemu Kaattari, the Head of Products at Variantum. I have been working for Variantum for quite long, 8,5 years now.  My family includes my wife and our two children, 17- and 13-year-olds. I have had a common hobby with my son because I have been coaching ice hockey for his team for 7 years now. I also enjoy doing other sports, some to mention - golf, tennis, orienteering, skiing, and jogging.” What would your family say if they had to describe you with a few words? “They would probably describe me as an out-going, honest, trustworthy, and positive person.” What is your job history like? “I studied aeronautics, computer aided engineering and industrial economics in Helsinki University of Technology. After that I have been working with different kinds of PLM and CAD/CAE systems since 1996. I would say I have a strong experience on that field of business.” Why have you chosen to work for Variantum? “Variantum is a very interesting company since we have special expertise in the field of configurable products and utilizing them in different parts of the company – like product development, sales, production and so on…“ What motivates you?  “My workdays vary a lot – two days are never the same. Variantum and its products are developing day by day, which is important since the world is changing all the time.” What is challenging in your job?  "Sometimes it is hard to put into short words all the benefits that Variantum’s products clearly can give to the customers." Where do you see Variantum in 5 years?  "Variantum has grown and our products are more used all over the world. Companies have benefited from Variantum’s excellent solutions with faster quotation-order-delivery processes." Thanks for the interview. Do you have any greetings for the readers?  "We are the experts of mass customization and successful implementations with VariSuite. We should talk, especially if your company works or you are on the way to work with configurable products. It is proven that we can help you!" To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Jari-Pekka Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 27.08.2020
15 years old Variantum celebrated summer and our journey so far
15 years old Variantum celebrated summer and our journey so far
Last Friday it was time to celebrate! Some of our team have been working for Variantum for over 15 years already. We took a private charter boat from Keilaranta Espoo and sailed cross the Helsinki bay area to Suomenlinna Brewery Restaurant where we spent a great long night eating delicious dinner. At Variantum we believe that it is extremely important to have a good team spirit since we want our employees to believe in each other as well as respect each other too. In everything we do we strive to live through our values: fairness, diversity, and innovation. To keep the happy team spirit going it is good to spend time together talking about other things than work too and loosen up a bit. We had so much fun on Friday! Without our great customers this would not be possible so at the same time we want to thank you and wish you a great start to the autumn. Together we can achieve meaningful things!   Learn more about Variantum
Read more

Published / last update date: 25.08.2020
Meet our people: Jaakko, Patrik, Josua
Meet our people: Jaakko, Patrik, Josua
We are continuing the journey of getting to know our employees. This time you will meet our three funny summer workers, Patrik, Josua and Jaakko. And hey..in case you want to throw yourself back to earlier introductions, you can find them here: Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla Tell us something about yourself? Patrik: “I am a 24-year-old student from Aalto University. I study systems analysis and computer science. I am starting my second year of master’s studies this fall. My hobbies are circus and dancing and other sports, like for example playing tennis with my friends. At Variantum I work on data visualizations for the new web client.” Josua: “I am studying in Aalto University too. I study computer science and mathematics for the third year. I love reading books and enjoy hiking whenever I get the chance and the weather is nice. We work with Jaakko to create interface for VariTrace.” Jaakko: “I also study mathematics at Aalto. I am 23 years old and on my free time I like to train running, play StarCraft 2. I also play chess! I enjoy music and play the guitar.”   How did you end up working at Variantum this summer? Patrik: “I actually heard about Variantum at an event in our school last year. This is my second summer working at Variantum.” Josua: “I heard about the company from my girlfriend.” Jaakko: “Patrik praised the company after last summer so I sent an application.”   What have the first weeks been like?  Patrik: ”I have brushed up the things I learned last year, studied new coding languages and the database system. ” Josua: ”It has been challenging learning a new job. The corona has made it more difficult to learn because there hasn’t been many other coders at the office. However, with a some adapting everything has gone well! 😊” Jaakko: ”First weeks have mainly been getting to know the new system.” What do you look forward to doing this summer? Patrik: ”I already know quite much and I hope to create something good. I also look forward to physicist spex summer day and on Midsummer I will go to my friends summer cottage.” Josua: ”I hope that I will learn a lot of things that will be useful for other projects too and of course create something that will be useful for the company. I hope that this summer will be warm. We have been planning to go to Berlin with my girlfriend now that the borders are open! I will spend the Midsummer at a summer cottage with my friends.” Jaakko: ”I want to learn to do front-end tasks faster and without help! I didn’t know if it would be possible to do anything this summer because of corona so I don’t really have any special plans. At least, I want to work on my 400 meter running time. And on Midsummer I will go to my summer cottage!”   Happy Midsummer from the whole Variantum crew!
Read more

Published / last update date: 24.08.2020
Meet our people: Jari-Pekka
Meet our people: Jari-Pekka
For couple last months we've being introducing our team and this time we would like to give you a bit more info about our Director of Business Development: Jari-Pekka Pulliainen Tell us something about yourself? “Hello! I am Jari-Pekka Pulliainen, the Director of Business Development at Variantum. My job is to help Variantum to grow. I am concentrating especially to the sales & brand awareness and how we do our customer engagement even better, so that we can help our existing and future customers to succeed. Me and my wife have two kids, 4- and 1-year-olds. So normally I don´t need to think what I would like to do with the free time. Anyway, If I have free time after the family, I love doing different kind of sports varying from cycling to gym and golfing. I also like reading and I hope that I will have more time for it in the future. “ What would your family say if they had to describe you with a few words? “Well umm… My kids like me :D… Maybe I need to ask from them how they would describe me?" What is your professional history like and how did you end up at Variantum? “I studied in Lappeenranta University of Technology and graduated as a Master of Science in Accounting. In my past I have worked in different kind of sales positions from a consultant to executive roles in different IT and service companies, since 2006. I believe that networking is extremely important in today’s job market and I am thankful for all the connections during my career and studies. That´s basically the reason which led me to the place I am at now in Variantum. I started working at Variantum at the beginning of this year. I joined Variantum because I felt that we have great potential for growth and on a personal level I was interested about the challenge to work in different size and type of organization than I have worked before." What is the best thing about working at Variantum? “I get to do tasks and projects that vary a lot and each day is different. I also like the possibility that we can make really fast decisions when we see that something is not working for us. That´s something which is not self-evident in all companies." What motivates you? “I need a clear goal in mind motivates me the most. I love the challenges both in a professional and personal life. For example, the goal in working out is that I am fit enough to actively be with my family. After having my two lovely children the focus has changed a little because in addition to the professional goals which I have, I also want to be a good father and a good family member. It is also important to be able to take time off from the everyday life. I have a big circle of friends with whom I like to spend time." Where do you see Variantum in 5 years? “I hope that we have managed at least double the size of the company and we have both Finnish and international customers. Variantum will be a well-known software company in its own domain “ Thanks for the interview. Do you have any greetings for the readers? “Thank you. After a well spend and rested summer it is nice to get back to work!” To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: Kauri Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 24.08.2020
Product release: VariPDM Basic
Product release: VariPDM Basic
Variantum - The Leading Offering Management company has released a new product: VariPDM Basic - an out-of-the-box and easy-to-use PDM (Product Data Management) system with product configurator! VariPDM Basic is designed to handle basic PDM functionality and manage product data support for engineering and production. It is flexible system with intuitive web interface. Settings, product modeling and access rights which are managed with data. Data model changes can be done online with admin-tool. VariPDM Basic can be used internally and with external partners due to flexible user access management features. VariPDM Basic has an integration options to MS Office and most CADs and other systems like ERP using API. See more about VariPDM Basic from solution page: variantum.com/solutions/varipdm-basic/ variantum.com/solutions/varipdm/ Learn also our other solutions: variantum.com/solutions/varisales/ variantum.com/solutions/varitrace/ About Variantum Variantum Oy is Finnish privately held company which helps companies to become customer-centric through smart process automation and true offering configurability. Respond to a wider demand faster with high precision and profitability through Variantum Offering Management software suite. Offering Management is a set of tools and methods that improve business performance through automated collaboration of Sales, Production, R&D and Maintenance in any organization. Our software suite drives benefits across your delivery chain from R&D and Sales to Production and Maintenance. VariSuite is a modular product family that supports efficient integrations to most ERP, CRM, MES and CAD systems or can be used as your core PDM system. “Variantum’s comprehensive approach ensures that a company’s configurable product definitions are understood, compatible, and available to sales, engineering, production, and throughout the maintenance lifecycle" —Peter Bilello, President & Chief Executive Officer, CIMdata, Inc.
Read more

Published / last update date: 13.08.2020
Variantum's co-operation with Trainers' House
Variantum's co-operation with Trainers' House
Variantum has been co-operating with Trainers’ House for acquisition of new customers, prospecting and lead generation. The co-operation has been successful. Trainers’ house helps us to focus on what we are good at by freeing up time from contacting the new customers. ”We wanted our staff to have more time from the contacting to the actual sales work, concentrate our resources and that way make the doing more effective. Trainers’ House has become an extended part of our organization. The co-operation has given us valuable conversation openings with interesting companies.”, says Kimmo Karhu, the CEO of Variantum. Variantum has made a 1-year-long deal with Trainers’ House and we look forward to seeing the outcome of this teamwork. Read the full story of this co-operation in Finnish from: https://www.trainershouse.fi/case/variantum-myynnin-ajankayton-priorisointia/
Read more

Published / last update date: 07.08.2020
Meet our people: Kauri
Meet our people: Kauri
We are continuing the journey of getting to know our employees. Here is our last but not least summer worker: Kauri! Hello! I am Kauri Pälsi and I am 18 years old. I finished high school this year and was lucky enough to be admitted to Aalto University straightaway. I will be starting my studies in applied physics and mathematics in a month from now. I am looking forward to the various intriguing courses and interesting people. I enjoy combining technology with art and have been a hobbyist filmmaker, animator and game programmer for years. I like solving creative and technical challenges. This is my third summer working at Variantum. I started when Variantum was looking for someone to create a demonstration project for their configurable 3D model system and I had the necessary skills in technical 3D modelling. Last summer, I worked with Patrik, who is also here this summer as a summer trainee, on product demonstrations combining self-built models and Variantum’s software. This year my assignment is quite different, producing marketing videos with the marketing assistant Venla. The first summer it was exciting to get to know a totally new workplace, this year it was nice to see familiar faces as well as some new ones. It is always fun to learn new things. I look forward to making as professional material for the marketing team as I can. Enjoy the rest of the summer and stay safe! To meet more of our people, take a look to earlier stories here: Meet our people: summer 2020 trainees: Patrik, Jaakko and Josua Meet our people: Tanja Meet our people: Paavo Meet our people: Venla
Read more

Published / last update date: 06.08.2020
Checkout our latest updates from summer 2020!
Checkout our latest updates from summer 2020!
During the summer we wanted to share some success stories with our customers. Variantum has been able to help all of these companies with their business and to build solutions that have helped with for example improvements with process times and seamless data flow through product life cycle.   Success Story with Elematic  Success Story with Abloy  Success Story with Kone  Success Story with Chiller  Our marketing assistant Venla has brought her dog to the office a few times this summer. See the pictures from the link below!  Our office dog Lumi  We took advantage of the corona period and everyone working from home and made some renovations at the office.   Office Renovations  We started working with Salesforce this spring and you can find our easy to use Configure-Price-Quote solution from there. Read the instructions how to start using from the LinkedIn post.   CPQ solution for Salesforce?  You are more than welcome to start following our updates also in our LinkedIn channel.  
Read more

Published / last update date: 28.07.2020
Summer greetings 2020!
Summer greetings 2020!
Variantum wishes everyone a very joyful and warm summer time with full of sunshine! Most of our crew are starting their summer vacations this weekend and latest during next week. The Customer Support will be available throughout the summer especially from the Customer Support portal - see more in Get Support section.   During the summer time, our summer crew will be posting some updates to our Youtube and LinkedIn channels, so if you're not following these already, start following them today! Happy and relaxing summer holidays to everyone!
Read more

Published / last update date: 26.06.2020
Now available: Variantum's Feasibility Studies for Configure-Price-Quote (CPQ) and Product Data Management (PDM)
Now available: Variantum's Feasibility Studies for Configure-Price-Quote (CPQ) and Product Data Management (PDM)
Are you looking for a trusted advisor who could help you to find out how Configure-Price-Quote (CPQ) solution could benefit your business? Perhaps you're thinking how to get best out from the Product Data Management (PDM) solution and how it could help your team creating the crucial backbone of your configurable products? Take a look for our fresh CPQ and PDM Feasibility Studies which could reveal your company's true potential for example in time savings, process improvements and product quality! CPQ Feasibility Study Read more about the business drivers and key questions that will help you to find out your true numbers - how to take your Sales process to the next level! PDM Feasibility Study Read more about the business drivers and key questions that will help you to find out your true figures - how to improve your Product Data Management! Interested to know more? We will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 23.06.2020
Meet our people: Tanja Loppukaarre
Meet our people: Tanja Loppukaarre
This week we are introducing one of our team members again. Tanja Loppukaarre is our Head of Administration and she has been working at Variantum for a year now. Btw, you can find earlier "Meet our people" blogs here: Paavo Venla Tell us something about yourself? “I am Tanja Loppukaarre, the Head of Administration at Variantum. I started working at Variantum in May 2019, because I wanted to get new learning opportunities. I have a lovely stepfamily – a husband, three daughters and an adopted, old cat Atlas. Being more like an active person it often feels like there could be more hours in the day. I am passionate about doing things with my hands, varying from gardening to decorating and small renovations. I also love to go to hiking, trying to jog 😊, attending yoga classes and go to live gigs every now and then.” How would your family describe you? “Being an emotional person, they would probably say that they can read me like an open book. I also love animals. Oh, and they would probably tell you to keep an eye on me because I might paint even your toothbrush with different colors if I got a chance!” What is your job at Variantum? “My job at Variantum puts together everything I have learned during my career. I take care of HR and financial matters (e.g. billing). I also take care of anything that needs to be taken care of like for example organize events, supervise the renovation of the office, arrange catering etc. I'm also making sure that there is enough coca-cola in our fridge. 😉 What makes you happy in your job? “I enjoy doing things for common good that benefit everyone in our team and feel privileged to be able to do that, instead of just thinking about my own benefit or my own career. Not everyone has this possibility in their jobs.” What do you see as your professional strength? “I am self-driven and try my best to work with big heart, passion and persistence. I often think about ways of doing things better than before, but it is also important to remember that after all, we are only humans. I believe that business is based on feelings and soft skills between people and everyone in the work community should be valued, despite of what their job is. It is extremely important that the team works together for a common goal. I even see that it is the only way how business succeeds.” What is working atmosphere at Variantum like? I see us as a big and funny family! One time we even gave a name for our electric kettle… Where do you see Variantum in 5 years? “After working for IT-sector since 1998, the experience makes me convinced that our product portfolio is great and I currently I see Variantum as a “hidden gem”. In five years, the awareness of Variantum and its products is widely spread, and customers have really found us both in Finland and abroad. Digital transformation will happen even faster and Variantum will be seen more often in its role, being a reliable and strong partner in helping manufacturing companies not only achieving digitalization goals, but also in putting winning strategies together.” Thank you for the interview. Do you have any greetings for the readers? Thank You, Venla! I have this motto I heard from my daughter, by a famous YouTuber PewDiePie: “Don’t be a salad, be the best damn broccoli you could ever be!” But, let us be human without forgetting, what really is important in life.  
Read more

Published / last update date: 12.06.2020
Product release: VariCPQ Basic
Product release: VariCPQ Basic
VariCPQ Basic is an easy-to-use and easy-to-implement sales configurator integrated to Salesforce. Companies can edit and maintain sales model in excel in Salesforce. Excel modelling rules cover up most of the configuration and User Interface rules with grouping options, dependencies, languages and prices. Extend your Salesforce lightning experience with VariCPQ Basic: Web and mobile easy-to-use dynamic interface guides user to select only allowed product combinations and secures that offered product follows company rules. User interface adopts automatically to the sales model and calculates price after each selection. EXCEL Product modelling is easy and Zero-cost-project approach means that companies can do installation and configuration to Salesforce without external organizations help. After installation just edit couple of settings and edit product model in excel. After configuration in VariCPQ it returns price and configuration status to opportunity product into Salesforce. Reconfiguration is possible, if user wants to change product selections later on or if customer wants to optimize product price. VariCPQ Basic benefits Cost-effective product configurator for Salesforce Fast to implement, installation is automated from Appexchange and salesforce admin can add Excel to product and modify settings Comprehensive rule-engine to manage most of the product rules Easy modeling, if you know your product and Excel, that’s it Automated multilanguage user-interface generation based on Excel VariCPQ AI analyses product rules and price after each selection Easy-to-use interface where product selections can be done in any order Tight integration to Salesforce, price, selections and status are returned to opportunity. VariCPQ Basic uses Salesforce user accounts Possibility to extend VariCPQ Enterprice if more advanced features needed Start your 30 day free trial already today: appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FMYhGUAX Learn more about the VariCPQ Basic solution: variantum.com/solutions/varicpq-basic/ Learn more about VariSales CPQ product family: variantum.com/solutions/varisales/ “VariCPQ Basic appears to offer companies a very flexible, powerful, and low cost of ownership sales configurator for Salesforce customers." —Stan Przybylinski, Vice President, CIMdata, Inc. About Variantum Variantum Oy is Finnish privately held company which helps companies to become customer-centric through smart process automation and true offering configurability. Respond to a wider demand faster with high precision and profitability through Variantum Offering Management software suite. Offering Management is a set of tools and methods that improve business performance through automated collaboration of Sales, Production, R&D and Maintenance in any organization. Our software suite drives benefits across your delivery chain from R&D and Sales to Production and Maintenance. VariSuite is a modular product family that supports efficient integrations to most ERP, CRM, MES and CAD systems or can be used as your core PDM system.
Read more

Published / last update date: 09.06.2020
Meet our people: Paavo Porkka
Meet our people: Paavo Porkka
During these times, also this interview was done virtually.. Maybe you have already read the thoughts of our summer worker Venla? This time we would like to introduce Paavo Porkka, our Head of Customer Support, who started his journey at Variantum this year in February. Tell us something about yourself? “Hello! I am Paavo Porkka, Head of Customer Support at Variantum. I am 35-year-old and my family consists of my wife and two lovely children. On my free time I love to do different kind of sports, especially team sports and ball sports. If I had to choose one favorite it would be ice hockey. Many might also recognize me from LinkedIn because I am a very active user and interested in researching what kind of posts reach a lot of people and how people are interacting with eachother in the business oriented social media. I am also a friendly person and I like to chat with other people a lot in and out of office and it is easy for me to jump into all sorts of conversations.” What is your job history like? “I got interested in computers when I was a little boy, something like 4-year-old. After high school I got to the EVTEK University of Applied Sciences (later Metropolia) where I studied Information Technology and specialized in embedded systems engineering. After that I have worked with various customer care, service and support teams and done different kind of projects that have aimed to develop the business and customer experience.” Why do you like working at Variantum? “I was looking for new challenges after my longish +5 years’ experience at the latest role I had and Variantum seemed like a great place to learn new things. Variantum has an impressive product family and the whole area of business seemed interesting. I have always been curious to understand the business as a whole - so that it is easier to see the importance of my own job related to big picture, mission and future vision.” What is the best thing about working at Variantum? “I love that our team is so diverse, and we have all kinds of personalities working here. Despite of that it is easy to approach teammates and we always help each other no matter how complex tasks we’re solving.” Where do you see Variantum in five years? “Our goal is to grow internationally in the upcoming years, and I believe we’re at right track to make that happen. I also see us as a relevant ecosystem partner which helps companies to grow their existing ecosystems and connect new necessary ecosystems to their existing environment so that they can grow their business and make it more digital and up to date as a response to changing world. It will be interesting journey to co-operate with other leading world-class partners and providers to serve Global Customers!” Thanks for the interview! “Thank you and let’s hope for a sunny and warm summer with lots of swimming!”
Read more

Published / last update date: 04.06.2020
Latest success story created together with Elematic - A HOUSE OF DIGITAL PRECAST INTELLIGENCE
Latest success story created together with Elematic - A HOUSE OF DIGITAL PRECAST INTELLIGENCE
Have you already heard from our latest Success Story with Elematic? They chose VariSales because it solves Elematic’s need of complex configuration’s with product and product line offering (CPQ - Configure Price Quote). For the full story and the video click the link below:  variantum.com/success-stories/elematic  VariSales is powerful tool for sales configuration, quoting and pricing and you can learn more about the solution at variantum.com/solutions/varisales/  Are you interested to talk more about our offering management VariSuite? Drop us a message and let’s have a virtual meeting! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 02.06.2020
xBOM for configurable products – explained by Variantum
xBOM for configurable products – explained by Variantum
xBOM has been lately raised as “hot topic” in PLM world. Variantum’s VariSuite covers solutions to whole product lifecycle from offering process to delivery and service. As a pioneer of a configurable product management, Variantum includes configurable products into its all VariSuite solutions: VariSales, sales configurator and quote tool for CPQ (Configure-Price-Quote) VariPDM, product data management system VariProd, production configurator VariTrace, product individual management known as installed base system In this article, different information structures, known as xBOM, is described to different solution and process areas. Variantum’s system supports all different BOM structures in one database. VariSuite xBOM for configurable products VariSales: Offer BOM: Offer consists rows for offered fixed or configurable products, product groups, discounts, additional installation and delivery services or any other miscellaneous items. Structure can be many levels, but typically 1-level. Sales BOM: When configuring a sales product, product can have 1 to N levels based on options and selections to get a price. Flat level is the simplest which means feature-pricing, rule pricing requires few level and cost pricing requires product structure until fixed parts or modules, which is called structure-pricing on in Variantum slang cost-plus pricing. Configured product is then added to Offer BOM as one row or sub-row. 3D BOM: VariSales includes option for visualization and specially 3D requires own structure for light-weight visualization which follows product pricing. 3D adjusts also for dimensional changes, because Variantum’s configurator technology allows ranges to be used as sellable option. VariPDM: Engineering BOM: Known as eBOM, is structure that defines design structure into PDM. This structure can come from design tools (ECAD or MCAD) but can be manually created as well. If company design rules target to make design as they are manufacture this can be call also as manufacturing BOM (mBOM), but in Variantum’s world, this is only BOM’s for fixed components or products.Configuration BOM: known as maxi-BOM, product-family-BOM or Super-BOM, is BOM for configurable product. This BOM includes all designed options in different positions with parameters, rules, assignments, and refinements. This determines product’s configurability and including modules, components, or items with all the configuration rules. Maxi CAD BOM: CAD can include configurations BOM and addition to Configuration BOM, CAD can include rules for geometry or feature manipulation. Configurator BOM does not typically include geometry features, but CAD BOM can include rules e.g. for positioning screw into hole when dimensions change. Maxi CAD BOM can be driven manually or automatically after product configurator. VariProd: Individual Manufacturing BOM: After production configuration, delivered product is generated to individual which has own structure. All changeable items will get own id and structure. Fixed items are included into structure, but these are only links or relationships to existing production revision. Some selections may be run during configuration, e.g. configured module weight might be selection rule for frame. CAD BOM: Based on production configuration, CAD can select only needed assemblies and parts and run own geometry configuration which creates manufacturing documents and files and attach these to Individual mBOM to be used in production. Delivery BOM: After production configuration, additional rules can be added for example to break individual structure to new structure. These might be needed, when product is manufactured in different plants, or logistic might require own structures for product delivery. Installation BOM: Installation structure can be generated based on these rules as well, but it might require own configuration setup. Implementations tasks can be configured as own structure based on individual BOM. VariTrace: Service BOM: Individual manufacturing BOM supports manufacturing, but service BOM re-structures that BOM as a service BOM. This means individual product structure to be built like service sees it. Service has typically own hierarchical categories for product levels or module/component visibility. Service BOM is updated, whenever product is been serviced with changes. Spare-part BOM: Spare-part BOM is BOM where only spare-parts are listed. Typically, there are similar spare-parts around product structure, and it is important to see where it can be connected to. Spare-parts can be component level, but also whole module can be spare-part replaceable. Every spare-part installation, product individual structure must be updated to know products history.Spare-parts might be changed during product in use, this means that updating and changing spare-part information must be easy. About Variantum Variantum is a pioneer of configurable product data management since 2005. We help companies to be more customer centric by enabling wider and effective product offering in sales with CPQ (Configure-Price-Quote), shortening time-to-market in R&D, simplifying order entry to manufacturing and enabling product individual data management for service and after-sales. Our advisory team will guide you to be successful with your product and process development over the organizations. “Variantum’s comprehensive approach ensures that a company’s configurable product definitions are understood, compatible, and available to sales, engineering, production, and throughout the maintenance lifecycle" —Peter Bilello, President & Chief Executive Officer, CIMdata, Inc.
Read more

Published / last update date: 26.05.2020
Stairway to heaven - offering management product as a service
Stairway to heaven - offering management product as a service
Configurable products have been supplied to fulfill wider demand of customers with the same product or product family. Today, many companies adore long relationships with customer and product as a service offering. However, many companies still struggle with basic product information principles.. Read whole article written by Teemu Kaattari at offeringmanagement.com
Read more

Published / last update date: 20.05.2020
New product: VariSales Basic, Simplified CPQ (Configure-Price-Quote)
New product: VariSales Basic, Simplified CPQ (Configure-Price-Quote)
Variantum - The Leading Offering Management company has released a new product, VariSales Basic, Simplified CPQ (Configure-Price-Quote) solution into Variantum’s CPQ product family. VariSales Basic is an easy-to-use and easy-to-manage sales configurator and quote tool which covers most of the needs in configurable products offering. VariSales Basic is developed for companies, who want to have effectiveness for creating offers and build products with pricing rules themselves. After cloud installation, companies can implement sales configurator options and rules with adjustable user interface with Excel, offer letter templates with Word and offer options and selections with web-based administrator interface. VariSales Basic supports products that have base price and feature-based-pricing with product options with multilanguage user-interface and currency options. User-interface is defined together with product options and grouping. End-user can select product options in any order, VariSales Basic AI will analyse product option dependencies and calculates price after each selection. User interface helps end-user to show possible selections and guides in case customer needs are not compatible with the product. Quoting contains customer and offer status handling, offer tasks with Outlook calendar and offer letter generation. VariSales Basic confirms, that: Offer prices follows company pricing rules Offered products follows product (and production) rules Unifies company offer letter content Increase sales efficiency See more about VariSales Basic & CPQ: variantum.com/solutions/varisales-basic/ variantum.com/solutions/varisales/ Learn also our other products: variantum.com/solutions/varipdm/ variantum.com/solutions/variprod/ variantum.com/solutions/varitrace/ About Variantum Variantum Oy is Finnish privately held company which helps companies to become customer-centric through smart process automation and true offering configurability. Respond to a wider demand faster with high precision and profitability through Variantum Offering Management software suite. Offering Management is a set of tools and methods that improve business performance through automated collaboration of Sales, Production, R&D and Maintenance in any organization. Our software suite drives benefits across your delivery chain from R&D and Sales to Production and Maintenance. VariSuite is a modular product family that supports efficient integrations to most ERP, CRM, MES and CAD systems or can be used as your core PDM system. “Variantum’s comprehensive approach ensures that a company’s configurable product definitions are understood, compatible, and available to sales, engineering, production, and throughout the maintenance lifecycle" —Peter Bilello, President & Chief Executive Officer, CIMdata, Inc.
Read more

Published / last update date: 14.05.2020
Special Offer: VariSales Basic Edition - Implementation Support Package 2500€
Special Offer: VariSales Basic Edition - Implementation Support Package 2500€
VariSales Basic Edition Implementation Support Package Normal price of the package: 2500 €* (VAT 0%) Shorter order-to-delivery, less problems, happier customers and employees Do you agree that your salespeople should be focused on building customer relationships and efficiently solving their business problems with your offering? VariSales eliminates low-level routine tasks like writing sales documents, drafting quotes, technical descriptions and internal documentation from your sales workflow. How does it work? Sales uses the VariSales sales configurator to tailor the product for each customer. Sales documents are created dynamically including commercial offers with pricing and internal costing, technical description with layout drawings, user manuals and spare part lists. The customer-approved sales configuration is transferred seamlessly into production. A production configurator is used to break down the ordered sales configuration into manufacturable parts and components. The seamless digital information flow reduces errors and shortens the order-to-delivery time. In case you're willing to know more in depth what are the features of VariSales Basic, please check out the feature comparison list here. Implementation Support Package 2500 €* in short: Installation Fifteen (15) hours of Product modelling, Implemention, and Education Support Installation to Customer's environment (i.e. AWS, Azure, Google Cloud, On-Premise) One week to production! Service Package (VariSales Basic) Users € / Month (VAT 0%) S 10 340 M 20 830 L 50 1700   *This campaign fee requires an annual contract. Please note also that this page is provided for information purposes only and is not warranted to be error-free, nor is it subject to any other warranties. Interested to know more? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us Check big picture Why Offering Management is important today? Read more from https://www.offeringmanagement.com/
Read more

Published / last update date: 13.05.2020
Why configure, configurator and configuration are many times mixed up?
Why configure, configurator and configuration are many times mixed up?
It’s very typical that people mix up the meaning of "configure", "configurator" and even "configuration". We can be easily talking about "configure" when we actually mean "configurator" or "configuration" and vice versa. Way too often we are talking too widely when we should stick to "configure", "configuration" or "configuration". Since these ‘boxes’ of terminology are not always clear enough for us, we thought it is good time to refresh the idea behind these terms. What does "configure" mean? One could say “let’s configure this”. The act of configuring specifies an individual product that takes into account customer needs and the possibilities of the product. Configuring can include typing the customer needs to the configurator or any other system like Excel. In a bit more contextual world “Configure” is the way to work and process that helps us to handle unique needs of our products and services. The output from this process is the specification of a needed solution. What does "configurator" mean then? A configurator is an information system that on one hand models product parameters and rules of a configurable product, service or solution in a configuration model. On the other hand, it helps user to configure products, services and solutions. "Configurator" might mean a complete tool with a configuration model, user interface etc. and it also could be just the “configurator engine” that is meant to manage numerous configurable products of different companies. And what does "configuration" mean? A configuration is version of a configured product or solution. Configurations can be on different level of detail. For example, a sales configuration is more abstract and compact than a detailed as-delivered configuration. Once a product is delivered, its configuration becomes part of the installed base. To support service operations, it is important to maintain installed base configurations up to date through configuration management and change management.     In Variantum’s VariSuite there are four main Configuration areas: VariSales, VariProd, VariPDM and VariTrace   VariSales – Sales Configuration When we are talking with the Customer about their new need and the corresponding setup of our offering, we’re creating the sales configuration for our offer. VariSales uses current product data, structures, configuration rules, and prices. This makes it sure that no matter what combination of available products and options is sold, we’re able to deliver it. With VariSales we can also visualize offered customer solution with real time 3D model for better understanding of the offered product and to improve the customer experience. VariPDM – the Product Data Management which handles for example Engineering Configuration Within VariPDM we are handling product information during design. Part of the design is typically fixed and part of it is configurable and necessary development process steps, rules, restriction, and relationships are managed with VariPDM. This helps us for manufacturing and/or delivering the configured solutions. Engineering configuration makes sure that we are not skipping those possible needs that require manual human touch during the production phase since not everything is possible to automate by robots and for example some soft adjustments might require human engineering during the production phase. VariProd – Production Configuration At this phase we are producing the manufacturing structure based on order parameters together with deep knowledge coming from Product Data Management configuration and making sure our ERP knows all the needed materials and our factories knows when we should produce and what exactly to whom. VariTrace – Maintenance or Service Configuration This is one of the key steps especially in future – we need to know what we have sold, to whom and when, and of course, if there has being any maintenance yet for the delivered product or service. We need to keep up how the entity of “offering” is being changed during its lifecycle. Why it’s important? We need to know when Customer needs the repair or maintenance, when they could get newer and better version of the product and so on. Needs for tracing your sold and produced items are unlimited. VariTrace makes sure your maintenance staff gets the up to date and relevant data of the current product in maintenance the way that is optimal for the users. With IOT capabilities you are able to connect current product data with measured IOT data. VariTrace installed base enables analyzing after sales possibilities for example modernization or service parts or replacements. Willing to talk more closely? Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us! Virtual meeting         Call us
Read more

Published / last update date: 27.04.2020
Offering management as an Engine for Business Growth
Offering management as an Engine for Business Growth
Kimmo Karhu, CEO of Variantum has been featured in Kauppalehti Optio in an article (in Finnish) that reviews companies of the future as well as how offering management can be an engine for business growth. Besides, the article explains the benefits of using offering management for companies competitiveness. Read the article
Read more

Published / last update date: 01.04.2020
How Variantum can help you in these changed times while the whole globe is fighting against COVID-19?
How Variantum can help you in these changed times while the whole globe is fighting against COVID-19?
Source: https://www.statista.com/chart/20028/daily-active-users-of-slack-and-microsoft-teams/ Stay calm and continue your digital journey for even better tomorrow. It’s a simple fact that Coronavirus (COVID-19) has caused a lot of uncertainty and according to Bloomberg it could cost $2.7 Trillion for Global Economy. Due to these on-going changed times for global economy we decided to share our ideas how you could enhance your business especially considering the ever growing need for go-to-markets and increasing need of the solution offer velocity especially now when soon the whole global market is shared again after recovery period starts right after biggest COVID-19 crisis will be over. We think that the time is Now - to continue making your digital capabilities ready for tomorrow! Are you selling multiple variations of your services, products or solutions to your customers? Was it way easier to talk with your Research and Development department together with possible pre-sales team while you were mostly working at the office closely together? Has it gone more challenging while moving 100% remote work due to these on-going lockdowns? Yes, there are very practical virtual tools out there that you have had to start using, if not already earlier, at least now when most of us are forced to work from our homes remotely. Those tools are brilliant for co-working and producing necessary content on timely matters towards your Customers and Prospects but there might be even more you could do. What if you would not need to do that much of dialog and discussion with any variant of your products and services anymore? What if you would have a great system which guides you, the sales person, to configure the needed solution case by case and to make sure it’s also something that you really can deliver when customer agrees with the offer? With our Software as a Service (SaaS) based solution you can do unlimited versions of your products and make sure your customer gets always the best fit for the need from your offering, and what’s the most important you can do it with a blink of an eye! Our job at Variantum is to master whole end-to-end Offering Management. In case you would like to talk more closely how we can do it together, just drop us a message and your contact details at Contact Sales and we’ll get back to you as soon as possible. Please note, we’re able to do it all over remote connections! Let’s keep business running through these hard times to keep global economy healthy – together we can do it! Cheers Kimmo, Jari-Pekka, Pasi, Jouni and Paavo
Read more

Published / last update date: 26.03.2020
Paavo Porkka appointed as Head of Customer Support
Paavo Porkka appointed as Head of Customer Support
We are excited to announce that Paavo Porkka has joined Variantum as the Head of Customer Support. Here are Paavo's thoughts on his latest career move:   “I’m really looking forward for creating a world class customer support experience and improving our ways of working to give best possible support to our customers with their all possible needs with our products.   In my previous roles I’ve been for example leading Customer Service team and being responsible for various processes development for several years. One of my top interests for a long time has been overall Customer Experience and making practical improvements for it.   At Variantum I’ll be heading our Customer Support organization while enhancing our ways of working towards more customer centric future!”   Welcome Paavo!
Read more

Published / last update date: 25.02.2020
Variantum have signed a cooperation agreement with SharePLM
Variantum have signed a cooperation agreement with SharePLM
Variantum are pleased to announce that they have signed a cooperation agreement with SharePLM. The agreement means that the two companies will work in partnership to provide PLM (Product Lifecycle Management) training. The partnership will enable improved efficiency of new rollouts and improve the employee onboarding process for new client projects Variantum believes that any company should be able to easily sell the products that their customers want, regardless of the complexity. To do this, they have developed a modular system that complements existing systems and simplifies the product offerings across the whole product lifecycle. Doing so, allows greater visibility across the whole organisation allowing for more accurate pricing, improved product processes and a clear digital product offering.   Established in Spain, SharePLM helps companies improve the ROI of their PLM solutions. To do this, they help their clients to develop their PLM strategy through courses, classroom training and the setting up of training libraries. The partnership with Variantum will help SharePLM create even more customer specific training which will in turn provide added value for their customers.  “As the products we use contain more and more added functionality, it is vital that their effectiveness is not diminished due to their complexity. The partnership with SharePLM is a great example of how we can improve effectiveness by tailoring the customers training needs better” says Variantum’s CEO, Kimmo Karhu.
Read more

Published / last update date: 19.02.2020
Pasi Auramo, our newest addition!
Pasi Auramo, our newest addition!
We welcome Pasi Auramo, our new Head of Strategic Accounts, to the team. Pasi joined us on February 10th 2020, and here’s how he describes his new endeavours.   ”I am really excited to join the professional team at Variantum. I am eager to meet our customers and contribute my part of our efforts and mission.   Variantum helps its clients on the way to becoming more customer centric. This is enabled with our PDM and life-cycle platform which helps you to make competitive mass-customized products, with a true digital thread.   During my professional IT career I have held several positions within sales, support, business development and professional services as well as general management for international service businesses. At Variantum, I will focus on our enterprise customers, selling solutions directly to your clients' software portfolios and ongoing consultancy services. Previously I have worked at companies such as Digital Equipment Corporation, Dell, Wincor Nixdorf and SAP, to mention a few.”
Read more

Published / last update date: 12.02.2020
Should manufacturing companies focus on service business competence?
Should manufacturing companies focus on service business competence?
This is a translation of an Variantum Offering Management article in Tulevaisuuden Suomi 2019.    Companies must take control of their offering lifecycle in order to ensure their competitiveness and profitability in the future.   To ensure their competitiveness in the future, companies must meet their customer needs more thoroughly by advancing from mere product sales to the next level in the evolution of offering management.   “Many companies have trouble getting to the second level of the evolution to begin with; they already struggle with service production. Sales departments, for example, are often unaware of which products have been sold to a customer. This makes cross-selling and upselling difficult, or they might require extensive inquiry on a regular basis,” states Kimmo Karhu; CEO in Variantum, a pioneer in product management and configuration.   Variantum is one of the few in its global field, who handle product data management, as well as sales and production configuration, all in the same system. With these solutions, organizations within a company from development to production and sales to maintenance services, get a shared view of the company’s offering.   “As a result, the company’s offering is more easily, automatically and efficiently within the customer’s reach. Meanwhile, the company can ensure that their pricing is profitable and their order-to-delivery process straightforward.”   With a sales configurator, a company can be certain of their product’s manufacturability. As a by-product, production configuration creates a digital product unit, which provides a basis for profitable maintenance and service business, since all product data is available in real-time.     Variantum configurators do not intend to replace ERP or CRM systems, but rather enhance their ability where required.   “It is worth remembering, that this shift is evolution, not a revolution. It means that the new and old systems can coexist until the market is ready to shift to a new era,” Karhu concludes.   Offering Management Evolution
Read more

Published / last update date: 11.02.2020
Offering Management as a key driver for business growth
Offering Management as a key driver for business growth
Variantum was featured in an Offering Management article Kauppalehti Optio in May 2019. Variantum.com offers now the whole article in English. Enjoy!   Take control of your full product and service management with a system covering all your company’s departments and lasting for a full business life cycle.   Individual needs of customers and meeting them as effectively as possible are vital principles for a company in today’s increasingly developing operating environment. While manufacturing companies focus on their competitiveness and developing their service business, service companies differentiate from their competitors with customized portfolios.   According to Kimmo Karhu (CEO, Variantum), “Companies already possess systems for product information and sales management. However, the information in these systems is often scattered and difficult to utilize; the process as a whole remains uncovered.”   Variantum, the software company pioneering product management and configuration, solves the problem with their Offering Management System. It provides all the necessary information on a business life cycle from development to production and from sales to administration.   “We have expanded the product life-cycle management to include the whole product selection - this is the essence of Offering Management. It consists of everything the company designs, manufactures and sells to its customers.”   “Traditionally, the product life-cycle management is based on the context around the physical product. What we offer our customers, is a combination of product, software and service - the only solution on the market that covers everything from the initial idea to sustained service.”   The CPQ solution allows faster offers, automates pricing and eliminates manually made errors in sales. “With its assistance, the designs are easier to sell and their manufacturing is reliable.”   ABILITY TO MEET INDIVIDUAL CUSTOMER NEEDS   Enterprise Resource Planning systems are becoming more common, making them ineffectual in terms of competitive advantage in the market. According to Karhu, adding the extra value has transferred to the field of product management.   With Offering Management, companies can provide their customers with high-class, individually customized, life-cycle managed services faster than before. Some of our customers’ size of the production batch is one.   Variantum is not necessarily intending to replace the existing product management systems in companies, but rather to bring new abilities alongside. “We help companies to develop their current offering, with an option of utilizing our product beside their existing systems,” Karhu concludes. Offering Management adds value for competitiveness   Every stage under control: R&D - Sales - Production - Maintenance Ability to combine the product, the software and the service as one The faster way to the market for new products Paying close attention to individual customer needs Efficiency and ability to provide customized mass products Make offers faster and without errors
Read more

Published / last update date: 16.01.2020
Jari-Pekka Pulliainen, Business Development Director
Jari-Pekka Pulliainen, Business Development Director
Jari-Pekka Pulliainen has been appointed as Variantum’s Business Development Director. Jari-Pekka (aka JP) is a seasoned IT professional we are eagerly looking forward to working with him! Here’s how JP describes his fresh career choice:   “I am really exited to join Variantum´s skilled team and I can’t wait to start contributing my part to our efforts and mission. Variantum helps its clients to become more customer centric. This is enabled with our PDM and life-cycle platform which helps you to make competitive mass-customized products, with a true digital thread.   I have vast experience in leading and advising sales & delivery teams in areas of IT & BPO outsourcing services and software business in various roles in different companies.   At Variantum I will concentrate on our continuous business development enabling the consistent growth and brand awareness. My aim is also to lead existing operations management to more customer oriented and business driven way.”   Previously Jari-Pekka has worked at companies such as TietoEvry, Capgemini and Opus Capita. You are warmly welcome JP!  
Read more

Published / last update date: 10.01.2020
Venla was our summer trainee at Variantum this year. Read her story!
Venla was our summer trainee at Variantum this year. Read her story!
When I was looking for a summer job, I wanted to do something very different than I had been doing before. I ended up at Variantum through my connections. I did a few different projects, all related to the sales configurator. I created an excel from the given information and modeled the excel to the configurator. First I had to learn to do the excel correctly, so I created one from the Lego Mustang toy car. It was indeed very interesting to see your work on the configurator. Once I was confident with the excel, I did a bigger project. After that, I also did one smaller project for a customer.      The most interesting part was to see what working in an IT-company can be and how variable working on this line of business is. It was also very rewarding to create something concrete from "nothing" and see my learning and progression during the processes. I learned a lot and of course, had a good time. Variantum has truly a welcoming and relaxed atmosphere to work in. Everyone is easily approachable and you can ask help from anyone if you have any doubts. Everyone is open-minded and made me feel from the start that my opinion made a difference.      I get my motivation from several sources, but mostly from my friends, family, teachers, etc. people around me. It makes me super motivated when I see people reach their dream and success, hoping that I can do the same someday. As an example, I'm going to apply to medical school after high school, so I follow lots of medical students on Instagram. Every time they post something about their studies it makes me want to study twice as hard just so I can fulfill my dreams one day just like them.
Read more

Published / last update date: 10.01.2020
Variantum starts co-operation with Auramarine Ltd
Variantum starts co-operation with Auramarine Ltd
Auramarine Ltd provides proven customer value through world-class fuel system expertise. Auramarine is the pioneer in fuel supply systems for the marine and power industries. Auramarine offers reliable, high quality, proven technology available in configurations that best serve their customers and deliver the highest value. Auramarine and Variantum Oy have started a co-operation in order to implement Variantum’s software solution, aiming for Auramarine to submit sales quotations faster and more efficiently with this. Variantum is a software company developing world-class solutions for customer offerings.  
Read more

Published / last update date: 25.09.2019
Sustainability at Variantum
Sustainability at Variantum
Variantum office is enjoyable to work in for various reasons. One obvious reason is the green walls that purifies the air employees breathe. With pure and fresh air, we at Variantum can focus on our daily work while the green walls take care of the air we breathe. Sustainability can also be noticed in the absence of single use cups. Plastic cups are not in use as, we know, they take years to break down. Employees use mugs and glasses as it doesn’t take long to wash them. As Variantum wants to promote sustainability, we encourage our employees to use public transport, cycling or walking to and from work. Greener commute gets us in better shape, save time and stress, give time to read and save money. Moreover, we make sure we print only relevant documents and the two-sided printing is set as default. There are many ways sustainability is noticed, and we constantly strive to become greener.
Read more

Published / last update date: 25.09.2019