Dataan perustuva johtaminen ja tietojärjestelmät

"Yritykset hyötyvät helppokäyttöisistä ja nykyaikaisista tietojärjestelmistä ja dataan pohjautuvasta johtamisesta. Huolta on kuitenkin viime aikoina tuottanut tietojärjestelmien käyttämiseen kuluva aika, joka on aina pois itse tehtävästä työstä ja asiakkaaseen käytettävästä ajasta..."

Yritykset hyötyvät helppokäyttöisistä ja nykyaikaisista tietojärjestelmistä ja dataan pohjautuvasta johtamisesta. Huolta on kuitenkin viime aikoina tuottanut tietojärjestelmien käyttämiseen kuluva aika, joka on aina pois itse tehtävästä työstä ja asiakkaaseen käytettävästä ajasta. Erityisesti haasteita syntyy, jos samalla yrityksellä on lukuisia tietojärjestelmiä käytössä ja pahimmassa tapauksessa työntekijä joutuu päivittämään kaikkiin järjestelmiin samat tiedot erikseen.

Digitalisaatio on helpottanut monien yritysten johtamista, sillä päätökset voidaan tehdä reaaliaikaiseen ja luotettavaan tietoon perustuen, mikä pienentää riskejä ja säästää työaikaa. Yrityksen johdolla on oltava kuitenkin selkeä visio, miten  IT-strategiaa kannattaa suunnitella – mikä on oikeasti tarpeellista? IT-strategialla tarkoitetaan tietojärjestelmiin liittyviä päätöksiä, esimerkiksi sitä miten yritys valitsee käytettävät järjestelmät ja mihin liiketoiminnalliseen tarpeeseen. Liian monien järjestelmien päivittäminen voi olla turhauttavaa ja viedä fokuksen pois oleellisesta eli itse työstä. Tärkeää onkin päättää, mitkä järjestelmät ovat oleellisia ja miten ne integroidaan toisiinsa, jolloin tieto on kaikkien järjestelmien käytettävissä.

Näistä hyvin erilaisista digitalisaation haasteista johtuen VariSuite on suunniteltu toimimaan saumattomasti koko asiakkaalle tuotettavan tuotteen tai palvelun elinkaaren hallinnan läpi. Tuotehallinnan käyttöönottoa varten tarvitaan selkeät strategiset päätökset; mitä järjestelmiä käytetään, miten ne integroidaan toisiinsa ja kaikista tärkeimpänä, miten koulutetaan henkilöstö ymmärtämään tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja hyödyntämään niitä työssä. Onnistunut digitalisaatio useimmiten tarkoittaakin, että liian monen järjestelmän sijaan käytetään korkeintaan muutamaa hyvää järjestelmää, jotka on oleellisilta osilta integroitu toimimaan keskenään saumattomasti.

VariSuite mahdollistaa myyjille tarpeellisen työkalun, joka toimii saumattomasti esimerkiksi suunnittelijoiden tuottaman tuotemallin mukaisesti ja pitää huolen, että myyjät myyvät vain sellaista tuoteversiota, jonka yritys pystyy toimittamaan. Samaan aikaan VariSuitella pystytään tuottamaan ja ohjaamaan muun muassa tuotantolinjalla työskenteleviä robotteja, eli tuottamaan kullekin taholle tuotteen relevantit tiedot silloin, kun niitä tarvitaan. VariSuitea voi hyödyntää tuotedatan ja -tiedon sekä tarvittavien rakenteiden ja järjestelmien "siltana", jolloin kaikki yrityksen strategian toteuttamiseen tarvittavat järjestelmät saadaan toimimaan yhdessä helposti ja reaaliaikaisesti – ja tehostetaan kaikkien tekemistä!

Variantum on auttanut yrityksiä asiakaskeskeisen tarjooman rakentamisessa jo vuodesta 2005. Kokeneet ammattilaisemme osaavat ratkaista konfiguroitavien tuotteiden tiedonhallintaan liittyvät haasteet. Tarjoomanhallinta auttaa yrityksiä kilpailuedun saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Se helpottaa yksilöllisesti räätälöityjen ja elinkaarihallittavien kokonaisuuksien rakentamista laadukkaammin ja nopeammin.

VariSuite tarjoomanhallintajärjestelmä toimii yhdistävänä liimana eri prosessien välillä. Se hyödyntää samaa yrityksen tuotemallidataa kaikissa prosesseissa, jolloin myynti, suunnittelu, tuotanto ja ylläpito yhdenmukaistuvat ja tehostuvat. VariSuite tukee liiketoimintaprosesseja saumattomasti; näin täytät asiakkaiden erityistarpeet helpommin ja saavutat tuloksia nopeasti tuotteesta tai toimialasta riippumatta.

Kuinka voimme auttaa?

Ota rohkeasti yhteyttä!

Varaa demo         Ota yhteyttä