Tarjoomanhallinta meriteollisuudessa

Meriteollisuudella on muihin teollisuudenaloihin verrattuna erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon prosessien suunnittelussa. Meriteollisuus on hyvä esimerkki projektiluonteisesta rakennusteollisuudesta ja jokaisen yksittäisen projektin tulee täyttää tietyt vaatimukset, kuten esimerkiksi asiakkaan edellyttämät ominaisuudet (esimerkiksi lasti, määrä ja paino) ja toiminnan tehokkuuteen liittyvät vaatimukset (kuten matkanopeus, kulutus ja päästöt). Samaan aikaan suunnitelmanmukaiset sekä yllättävät huoltotoimenpiteet on pystyttävä tekemään helposti ja nopeasti.

Klusterilla tarkoitetaan joukkoa toimijoita, jotka toimivat yhteistyössä niin, että verkosto tuottaa hyötyä yksittäisten toimijoiden lisäksi koko organisaatiolle. Meriteollisuuden klusteri koostuu yrityksistä, jotka ovat osana projektien suunnittelua, rakentamista ja erilaisten laitteiden ja komponenttien toimittamista. Klusteri on tyypillisesti suuri ja koostuu tuhansista yrityksistä. Klusteri tukee hyvin erilaisia hankkeita aina pienistä projekteista valtavien rahti- ja risteilyaluksien valmistamiseen asti.

Meriteollisuuden projektit vaativat korkeatasoista yhteistyötä, sillä jokaista yksittäistä komponenttia tai osaa näissä suurissa projekteissa on pystyttävä seuraamaan, jotta huolto tai osan korvaaminen uudella on mahdollista. Jokainen projekti on konfiguroitu kokonaisuus ja tarve tuotetietojen hallinnalle on suuri. Klusteriin kuuluvien yritysten täytyy pystyä hallinnoimaan tuoteportfoliotaan ja asiakasvaatimuksia niin myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa kuin erilaisissa palveluissakin. On myös tarpeellista, että tuotteita voidaan ”massakustomoida” eli tuottaa tehokkaasti asiakastarpeiden mukaisesti.

Toimituksen jälkeen on tärkeää, että tuotteen huoltaminen pystytään järjestämään helposti. Palvelullistaminen (servitization) on ollut nouseva trendi yritysmaailmassa ja meriteollisuus ei ole poikkeus sen seuraamisessa. Palvelullistamisella tarkoitetaan asiakaskeskeistä lähestymistä, jolloin asiakkaalle myydään tuotteen lisäksi palveluita siihen liittyen ja tavoitteena on, että jossain vaiheessa koko tuote voidaan myydä palveluna.

Palvelullistamiseen siirtyminen ei ole aina helppoa, sillä kuten mainittu, silloin täytyy olla tarkat tiedot asiakkaan tuotteesta ja sen ajantasaisesta suorituskyvystä. Meriteollisuudella on lisäksi haasteena maailmanlaajuinen toiminta, miten ylläpitää tuotteita ympäri maailmaa? Yksi ratkaisu on kolmannen osapuolen valtuuttaminen huoltopalveluihin. Kolmas osapuoli saa ilmoituksen online-järjestelmästä, kun varaosia tai huoltoa tarvitaan ja huolto voidaan tehdä kätevästi laivan ollessa satamassa käymässä, jolloin aikaa tai resursseja ei turhaan hukata.

Tällainen palvelu vaatii tuotetietojen jakamisen avoimessa rajapinnassa, jotta yhteistyö on käytännössä mahdollista. Liiketoimintamallin vaihtaminen palvelullistamiseen konfiguroituvien tuotteiden kanssa vaatii tarjoomanhallintaa. Tarjoomanhallinta ratkaisee meriteollisuudenkin haasteet, jolloin monimutkaisia tuotteita voidaan tarjota nopeasti ja tarkasti, tuotanto on helppoa ja nopeaa ja tuotetietoja voidaan hallita ja jakaa kolmansien osapuolien kanssa.

Tarjoomanhallinnan mahdollistama lähestyminen tulee johtamaan kilpailijoista erottumiseen, parempiin ja syvempiin suhteisiin asiakkaiden kanssa, parantuneeseen asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen. Alkoiko tarjoomanhallinta kiinnostaa? Ota yhteyttä - me Variantumilla kerromme mielellämme lisää.