Tuotteiden kustomointi ja konfigurointi massatuotannossa

Massakustomointi voi tarjota merkittävää asiakashyötyä pitäen kustannukset kuitenkin järkevällä tasolla.

Perinteisesti räätälöidyt tuotteet ja palvelut ovat olleet kilpailuetuasemassa massatuotantoon nähden. Räätälöinnissä yksilölliset tarpeet voidaan ottaa huomioon, jolloin ostaja kokee saavansa enemmän valinnan mahdollisuuksia kuin massatuotannon valmisteilla. Moni on myös valmis maksamaan korkeita hintoja saadakseen yksilöllisesti personoidun tuotteen tai palvelun.

Räätälöinti eli jokaisen tuotteen tai palvelun yksilöinti on kuitenkin kallista. Se on usein vaikeasti hallittavaa ja vaatii paljon resursseja. Vakiotuotteet ja -palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaasti, mutta niiden heikkoutena puolestaan on palvelutuotannon ja tarjooman jäykkyys.

Nykyään on mahdollista mukauttaa tuotteet ja palvelut eri asiakasryhmien tarpeisiin, mutta kuitenkin tuottaa ne vakioidusti – tätä kutsutaan massakustomoinniksi. Se mahdollistaa eri variaatioiden luomisen kustannustehokkaasti.

Massakustomoinnissa hyödynnetään teknologioita ja massatuotannon prosesseja sekä elementtejä niin, että lopputulokset ovat muokattavissa asiakkaiden määrittelyjen mukaisiksi erilaisiksi vaihtoehdoiksi. Hintataso pysyy kohtuullisena, koska massakustomoinnissa käytetään yhtenäisiä lähtökohtia ja komponentteja, joista muodostetaan joko yksilöllisiä tai esimerkiksi eri tuoteperheisiin kuuluvia lopputuotteita. Toimintatapa on modulaarinen: yhteensopivia elementtejä ja ominaisuuksia järjestellään, yhdistetään ja muokataan eli konfiguroidaan erilaisten lopputuotosten aikaansaamiseksi. Lopputuotos voi olla joko fyysinen tuote tai palvelu.

Jos tuotteen tai palvelun suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon vaihtelumahdollisuudet ja nämä piirteet lisätään tuotemallin vaihtoehtoihin, voidaan myynnissä ja tuotannossa varioida lopputuotetta etukäteen määriteltyjen yhteensopivien vaihtoehtojen mukaan. VariSuite-ohjelmisto tukee massatuotantoon soveltuvia valintoja, sillä ohjelmisto käyttää asiakkaan omaa datamallia kaikissa eri prosessivaiheissa, mikä mahdollistaa kustomoinnin myös massatuotannossa. Liiketoiminta voi näin kehittyä massakustomoinnin suuntaan kannattavasti eikä laajamittaisia järjestelmäuudistuksia tarvita.

Käytännön esimerkkejä massakustomoinnista ovat vaatteet, autot, pakettitalot – tai jopa hampurilainen. Joillakin vaateketjuilla on esimerkiksi samasta housumallista kolme eri lahjepituutta. Tässä toki kuluttaja ei pääse itse tekemään valintaa ennen kuin ostovaiheessa. Joissakin verkkokaupoissa voi tilata t-paidan ja valita itse mallin, värin, koon sekä mahdollisen tekstin. Myös uutta autoa ostaessa voi tehdä paljon valintoja. Autoista on saatavilla eri malleja ja autoon sopivat materiaalit ja lisäosat voi itse valita: värin, lisävarusteet, penkkien kangasmateriaalit.

Yritysmaailmassa toimistokalusteet ovat hyvä esimerkki konfiguroitavasta tuotteesta. Kalusteet voivat olla perusmateriaaleiltaan ja ominaisuuksiltaan samat, mutta mitat muovautuvat tilojen mukaan ja kankaiden värit tai kangasmateriaalit vaihtuvat noudattaen asiakkaan toivetta.

Massakustomoinnin hyötyinä asiakas saa juuri toivomansa lopputuotteen sellaisilla ominaisuuksilla kuin on itse halunnut, joten asiakastyytyväisyys kasvaa. Ei tarvita ikäviä korjaus- tai palautusprosesseja, kun tuote on valmistettu asiakkaan toiveiden mukaan.

Massakustomointi on tehokasta ja siinä pyritään välttämään turhia, keskenään päällekkäisiä kuluja. Tästä huolimatta siinä panostetaan kehitykseen, laatuun ja laajojen variointimahdollisuuksien luomiseen.

Massakustomointi voi tarjota valmistavalle yritykselle kilpailuedun markkinoilla. Kun se hyödynnetään oikealla tavalla ja viedään oikein yrityksen prosesseihin, se tarjoaa merkittävää asiakashyötyä pitäen kustannukset kuitenkin järkevällä tasolla.

Miten massaräätälöit tuotteesi?

Ota rohkeasti yhteyttä!

Varaa demo         Ota yhteyttä