Ask for a Virtual Meeting!

We will contact you in a day!

Yritys menestystarinoiden takana


Variantum tehostaa ja optimoi yrityksen toimintaa tuotekehityksestä myyntiin, tuotantoon ja ylläpitoon – erityisesti konfiguroituvilla tuotteilla. Enemmän tarjouksia olemassa olevalla tiimillä, tehosta tuotteen markkinoille tuloa ja paranna tuotekehitystä. Minimoi virheet toimitusketjussa ja tue huoltoa sekä ylläpitoa paremmin.

Variantum on ohjelmistoyritys, joka tarjoaa ratkaisuja tuotteiden konfigurointiin myynnissä sekä tuotannossa ja tehostaa tuotetietojen hallintaa läpi koko tuotteen elinkaaren.

Ratkaisut mahdollistavat tuotteen koko elinkaaren hallinnan aina suunnittelusta myyntiin, tuotannosta huoltoon sekä jälkimarkkinointiin. Variantumin tuotteilla asiakaskohtaisen palveluportfolion rakentaminen on helppoa ja kokonaisuuden hallinta kätevää. Tätä me Variantumilla kutsumme tarjoomanhallinnaksi, josta meillä on vuosien kokemus ja olemme maailmanlaajuisesti tarjoomanhallinnan edelläkävijä!

Variantum perustettiin vuonna 2005. Meillä on töissä useita kokeneita ammattilaisia, jotka osaavat ratkaista haastavat tiedonhallinnan tarpeet erityisesti konfiguroitavilla tuotteilla. Tällä hetkellä tiimimme katsoo vahvasti tulevaisuuteen. Uskomme, että tarjoomanhallinta tulee olemaan ratkaisu kilpailuedun saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Tarjoomanhallinta helpottaa yksilöllisesti räätälöityjen ja elinkaarihallittavien kokonaisuuksien rakentamista yhä laadukkaammin ja nopeammin. Autamme asiakkaitamme ratkomaan erilaisia tiedonhallinnan kehityskohteita konsultointipalveluidemme avulla. Tarjoamme muun muassa CPQ ja PDM / PLM kartoituksia sekä soveltuvuustutkimuksia.

Variantumin tuoteperhe VariSuite koostuu neljästä osasta, VariPDM, VariSales, VariProd ja VariTrace.

Variantumin ratkaisun ei tarvitse korvata yrityksessä jo käytössä olevia tuotehallinnan järjestelmiä vaan se täydentää jo olemassa olevien järjestelmien kyvykkyyttä. VariSuite toimii prosesseja tehostavana liimana eri järjestelmien välillä. Kaikki VariSuiten modulit on hankittavissa erillisinä. Parhaimman hyödyn saat, kun otat VariSuiten kokonaisuuden käyttöön, sillä tällöin pidät huolen, että yrityksen tuotemalli on ajan tasalla sekä tuettuna läpi organisaation aina sidosryhmille asti! VariSuite on saatavilla pilvipohjaisena ohjelmistona, joko asiakkaan omaan pilveen (Private Cloud) tai puhtaasti SaaS -palveluna.

VariPDM

VariPDM tehostaa tuotetiedonhallintaa, erityisesti konfiguroituvilla tuotteilla. Järjestelmämme on kehitetty huomioimaan konfiguroitavien tuotteiden tiedonhallinnan erityistarpeet alusta alkaen. VariPDM on markkinoiden joustavin järjestelmä, jossa tietomallia, prosesseja ja käyttöliittymiä voidaan muokata dynaamisesti datalla, jota yritykset pystyvät itse ylläpitämään ja hallinnoimaan. Tuotetietoa voidaan jakaa myös yrityksen ulkopuolelle, käyttöoikeudet voidaan antaa vain halutuille tiedoille vaikka vain nimike- tai dokumentti-kohtaisesti. Järjestelmämme tukee standardi-integraatioilla MS Office työkaluja sekä useimpia CAD-ratkaisuja ja ERP-integrointia. VariPDM sopii kaiken kokoisten yritysten tarpeisiin.

VariSales on web-pohjainen ja mobiililaitteita tukeva myyntikonfiguraattori ja tarjoustyökalu, jota voi hyödyntää myös tarjouspyyntökoneena yrityksen verkkosivuilla tai myyjien päivittäisenä työkaluna. VariSalesin avulla pystyt tehostamaan yritysten tarjous-tilaus-prosessia. Myyjät pystyvät helposti konfiguroimaan tuotteet asiakaskohtaisesti. Järjestelmä tunnistaa tuotteiden rajoitteet ja myös hinta sekä toimitusaika pystytään laskemaan reaaliaikaisesti hyödyntäen tuotemallia. Tuotemalli voi olla yksittäinen laite tai kokonainen järjestelmä aina polkupyörästä tehtaan tuotantolinjaan. VariSales näyttää tuotteen tarvittaessa 3D-mallina, joten tehdyt muutokset tuotteessa on erittäin helppo hahmottaa tarjousta tehdessä. VariSales tekee automaattisesti myös tarjousdokumentit, joten tarjoukset saadaan nopeasti asiakkaalle. VariSalesiin on mahdollista yhdistää yrityksen CRM-ohjelmisto, vakiona integraatiot löytyy esimerkiksi Salesforce ja MS Dynamics järjestelmiin ja muihin integroidumme REST APIn avulla.

VariSalesin avulla olet ensimmäinen, joka tarjoaa asiakkaalle oikeanlaisen tarjouksen, se kannattaa!VariTrace

VariProd käyttää monipuolisia tuotesäännöstöjä, jotka on luotu VariPDM:ssä. Tuotteet suunnitellaan ensin tuotesuunnittelussa ja sen jälkeen prosessit suoritetaan VariProdissa tuotantoa varten. VariProd konfiguroi tuotteen valmistettavaksi rakenteiksi tuotantoon ja yleensä ERP:iin automaattisesti. Se voi toimia tuotannon lisäksi esimerkiksi logistiikkaa suunnitellessa tai esimerkiksi tilauskohtaisia asennuspalveluita konfiguroitaessa. VariProd mahdollistaa myös rakenteellisten dokumenttien luomisen sekä tuotemallien testauksen tuotantoa varten.

Tämä kaikki nopeuttaa tilausprosessin purkua tuotantoon ja vähentää inhimillisiä virheitä!

VariTrace – huollon ja ylläpidon tiedonhallinta jälkimarkkinoiden tehostamiseen

VariTrace on toimitettujen tuotteiden ja laitteiden yksilötietokanta joka ylläpitää laiteyksilön tiedot huollon ja ylläpidon tarpeisiin sekä mahdollistaa tehokkaan jälkimarkkoinnin. VariTracesta löytyy tiedot tuotteesta koko sen elinkaaren ajalta. VariTrace on myös helppo yhdistää huolto- tai muihin tarvittaviin järjestelmiin, esimerkiksi IoT-järjestelmään tai toiminnanohjausjärjestelmiin. Laitekannasta on helppo löytää tuotteen tekniset tiedot tai analysoida esimerkiksi huoltotarpeen trendejä tai korvattavia komponentteja. VariTrace mahdollistaa jatkuvan palautteen suunnittelulle ja ajantasaisen tiedon jälkimarkkinointiin!

VariTrace

Variantum on etsimäsi kumppani, jos yritykselläsi on esimerkiksi seuraavanlaisia haasteita:

 • Myynti on liian monimutkaista ja aikaavievää
 • Hinnoittelu ja oikean tuotteen valinta on hankalaa
 • Yhteensopivien tuoteominaisuuksien valitseminen on vaikeaa
 • Tuoteominaisuudet ja vaihtoehdot eivät ole selkeitä
 • Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen ei ole sujuvaa
 • Myynti tarvitsee liikaa teknistä tukea tarjouksen luomiseen
 • Jälleenmyyjät ja uudet työntekijät tarvitsevat liikaa koulutusta
 • Tarjousten seurattavuus on vaikeaa tai mahdotonta
 • Myyjät myyvät tuotteita, joita ei voi toimittaa tai valmistaa
 • Tuotetieto ei ole helposti saatavilla eikä ajantasaista
 • Nykyinen tuotetiedonhallintajärjestelmä on liian kallis tai hidas
 • Tuotetta ei pysty hallitsemaan koko elinkaaren ajan

Haluatko keskustella lisää?

Autamme sinua löytämään oikean ratkaisun yrityksesi tarpeisiin!

Varaa tapaaminen         Soita meille!