Kirjatilaus2018-03-05T12:45:06+00:00

Tuotekonfigurointi ja tuotetiedon hallinta – Asko Martio

Miten automatisoida projekti-toimitusten suunnittelu tai lisätä kiinteiden tuotteiden variointi-mahdollisuuksia? Vastaus on konfigurointi-teknologian käyttöönotto. Sen edellytyksenä on tuotetiedon hallinnan laajentaminen koskemaan myös konfiguroitavia tuotteita. Tämä kirja kertoo seikkaperäisesti minkälaisia ominaisuuksia ja toimintoja PDM- ja konfiguraattorijärjestelmien tulee sisältää ja antaa esimerkkejä toteutustavoista. Se myös esittelee konfiguroitavien tuotteiden suunnitteluprosessin. Kirja perustuu käytännön tutkimus- ja yritysprojekteissa saatuihin kokemuksiin.

”Tuotekonfigurointi ja tuotetiedon hallinta” tutustuttaa lukijan konfiguroitaviin tuotteisiin ja tuotetiedon hallintaan liittyviin käsitteisiin ja opastaa esimerkein niiden käyttöä tuotteen elinkaareen liittyvissä prosesseissa kuten tuotekehityksessä, -konfiguroinnissa, tuotannossa ja tuotetiedon hallinnassa. Sen yli 300 sivua ja 100 kuvaa kertovat, miten nimikkeitä, dokumentteja ja tuoterakenteita hallitaan myös silloin, kun niitä käytetään esittämään yhden kiinteän tuotteen sijasta varioituvaa (konfiguroitavaa) tuoteperhettä.

Kirjan sisällön pääkohdat:

  • Tuotekonfiguroinnin ja tuotetiedon hallinnan peruskäsitteet
  • Myyntikonfigurointi
  • Tuotantokonfigurointi
  • Nimikkeiden hallinta
  • Dokumenttien hallinta
  • Tuotemallit ja -rakenteet
  • Muutosten hallinta
  • Konfiguroitavan tuotteen suunnittelu
  • PDM- ja konfigurointijärjestelmät
  • Tuotetiedon hallinnan ja tuotekonfiguroinnin kehittäminen
Lataa kirjan sisällysluettelo ja johdanto

Tilaa kirja

Lähetä meille tilauslomakkeella yhteystietosi niin postitamme kirjan sinulle. Kirjan arvo on noin 40€. Tilaamalla kirjan hyväksyy että yhteistietoja voidaan käyttää Variantumin myyntitoiminnassa.

Tämän kirjan kirjoittajalla DI Asko Martiolla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus tuote- ja järjestelmäkehitykseen liittyvistä johtotehtävistä kappaletavarateollisuudessa Suomessa ja ulkomailla. Teknillisessä korkeakoulussa hän on johtanut useita tuotetiedon ja konfiguroitavien tuotteiden hallintaa kehittäviä teollisuuden yhteistyöprojekteja ja sen jälkeen ollut kehittämässä näihin tehtäviin soveltuvia järjestelmiä.

Asko Martio, Variantum