Ask for a Virtual Meeting!

We will contact you in a day!

Product configuration and product information management -book

TUOTEKONFIGUROINTI JA TUOTETIEDON HALLINTA
Asko Martio, Amartekno 2015
Asko Martio, Amartekno 2015

Asko Martio, Amartekno 2015

Thank you for being interested about Asko Martio's book!

You can buy the book for example from Booky.fi: https://www.booky.fi/product.php?id=9789529365289&book_id=9789529365289

The book is available only in Finnish.

Tuotekonfigurointi ja tuotetiedon hallinta

Kirja tutustuttaa lukijan konfiguroitaviin tuotteisiin ja tuotetiedon hallintaan liittyviin käsitteisiin ja opastaa esimerkein niiden käyttöä tuotteen elinkaareen liittyvissä prosesseissa kuten tuotekehityksessä, -konfiguroinnissa, tuotannossa ja tuotetiedon hallinnassa.

Miten automatisoida projekti-toimitusten suunnittelu tai lisätä kiinteiden tuotteiden variointi-mahdollisuuksia?
Vastaus on konfigurointi-teknologian käyttöönotto. Sen edellytyksenä on tuotetiedon hallinnan laajentaminen koske-maan myös konfiguroitavia tuotteita.

Tämä kirja kertoo seikkaperäisesti minkälaisia ominaisuuksia ja toimintoja PDM- ja konfiguraattorijärjestelmien tulee sisältää ja antaa esimerkkejä toteutustavoista. Se myös esittelee konfiguroitavien tuotteiden suunnitteluprosessin. Kirja perustuu käytännön tutkimus- ja yritysprojekteissa saatuihin kokemuksiin.

Kirjan sisällön pääkohdat
Tuotekonfiguroinnin ja tuotetiedon hallinnan peruskäsitteet
Myyntikonfigurointi
Tuotantokonfigurointi
Nimikkeiden hallinta
Dokumenttien hallinta
Tuotemallit ja -rakenteet
Muutosten hallinta
Konfiguroitavan tuotteen suunnittelu
PDM- ja konfigurointijärjestelmät
Tuotetiedon hallinnan ja tuotekonfiguroinnin kehittäminen

Looking for a configurator?

Then you're at the right place! Our sales people will help you out, so please ask for a virtual meeting or call us!

Virtual meeting         Call us