Elinkaaren hallintaa siilojen yli

Digitaalinen säie on tuotteen elinkaaren läpi kulkeva digitaalinen yhteys, jossa tuotteen ydintieto pysyy yhtenäisenä.

Tuotteen elinkaaren tyypillisiä vaiheita ovat tuotekehitys, myynti, tuotanto ja käyttövaihe, joka sisältää mm. ylläpitoa ja huoltoa. ”Liian usein näitä neljää vaihetta hoidetaan siiloissa yrityksen eri osastoissa, kunkin omaan toimintaan optimoiduilla järjestelmillä”, Variantumin toimitusjohtaja Pekka Blomberg kertoo.

”Edellä mainittu osaoptimointi ei johda parhaaseen kannattavuuteen. Vaikka kukin osasto voi onnistua omilla mittareillaan, kannattavuus katoaa helposti siilojen väliin, jos olennainen tieto ei siirry portaalta toiselle.”

Kun digitaalinen säie on saatu haltuun tuotetietojärjestelmän avulla, tuotteiden toimittajat pystyvät vastaamaan paremmin ja tehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin saavuttaen kilpailuetua.

”Erityisen tärkeää elinkaaren hallinta on konfiguroituvilla tuotteilla. Jokainen myyty ja toimitettu tuote on yksilö jolla on oma elinkaari. Tuoteyksilön tietojen hallinta on silloin erityisen tärkeää.”

”Yrityksissä tehdään yhä turhaa manuaalista työtä ja päällekkäisiä asioita, kun selvitellään tuotteiden elinkaareen liittyviä asioita. Hyvällä tuotetietojärjestelmällä sama onnistuu ilman, että tuoteyksilöiden tietoja haetaan eri järjestelmistä.”

Kun tuotteen elinkaaritiedot ovat hallinnassa, voidaan kannattavasti tehdä palvelumyyntiä tai myydä esimerkiksi tuotteen käytettävyyttä laiteinvestoinnin sijaan.

”Esimerkiksi KONE käyttää tuotetiedonhallintajärjestelmäämme, jolla he hallitsevat hissiyksilöiden tietoja digitaalisena säikeenä läpi niiden elinkaaren. Kattava yksilötieto luo hyvän perustan kannattavalle huolto-ja ylläpitotoiminnalle. Tuoteyksilöiden tarjous-tilaus-toimitus-ylläpito tilannetta tulisi voida seurata yhden käyttöliittymän kautta”

Variantumin tausta on vahvasti tarve- ja tutkimuslähtöinen. Toiminnan juuret ovat TKK:lla (nyk. Aalto-yliopisto) 2000-luvun alussa tehdyssä tutkimusprojektissa, jossa luotiin tuotehallintaan ja -konfigurointiin liittyviä tietomalleja ja -järjestelmiä suurten suomalaisten yritysten kanssa.

Tutkimusprojekti ei kuitenkaan voinut myydä kehitettyjä ohjelmistoja, mikä johti Variantumin perustamiseen vuonna 2005. ”Tutkimuksessa mukana olleesta KONEesta tuli ensimmäinen asiakkaamme ja yhteistyömme jatkuu hedelmällisenä edelleen”, Blomberg summaa.

By |2019-01-25T08:59:06+00:00October 19th, 2018|News|Comments Off on Elinkaaren hallintaa siilojen yli